Az albánok magyar királynéja (1)


Cseh Gizella  2010.2.25. 15:28

Albánia egyetlen királynéja egy magyar grófnő, Apponyi Geraldine (1915–2002) volt.

Az 1928 és 1939 között fennállt Albán Királyság Európa történelmének legfiatalabb és egyben legrövidebb életű monarchiája. Számunkra, magyaroknak ezzel kapcsolatban különösen érdekes lehet, hogy a „rejtélyes és zárkózott” Albánia egyetlen királynéja egy magyar grófnő, Apponyi Geraldine (1) (1915–2002) volt.

A királyság alapítója Geraldine későbbi férje, Zogu király (2) (1895–1961). 1920-ban, Albánia valódi függetlenségének elnyerésekor Zogu mindössze 25 évesen, előbb belügyminiszter, majd 1922 és 1924 között miniszterelnök lett. Az 1924 júniusában a parlament épületében ellene elkövetett merénylet után Jugoszláviába menekült, de decemberben katonai segítséggel már vissza is tért, hogy a muszlim vallású törzsek élén megdöntse a kommunista eszmékkel (is) kacérkodó Fan Noli pravoszláv püspök elnöki hatalmát. Zogut 1925-ben köztársasági elnöknek választották meg. Ebben a pozícióban igyekezett olyan népszerűséget szerezni, amelynek révén a köztársasági elnökségnél tartósabbnak tűnő posztra juthatott; valójában a trón megszerzését tervezte, amelyet 1928-ban végre is hajtott. (3)

Trónra lépése után Zogu király azonnal elkezdett házassági tervekkel is foglalkozni, mert tisztában volt vele, hogy a keleti és a valójában középkori albán szokások alapján hatalmát csak egy feleség és egy utód teheti szilárdabbá. Több menyasszonyjelöltre esett választás azért hiúsult meg, mert a kiszemelt ara nem volt hajlandó a házasság kedvéért muzulmán hitre térni. A választás végül egy magyar grófnőre, Apponyi Geraldine-ra esett, akivel a király három húga egy előkelő összejövetelen ismerkedett meg budapesti látogatásukkor. A csinos Apponyi grófnő hamarosan meghívót kapott a tiranai udvari bálra, ahol az uralkodó aztán hivatalosan is megkérte a kezét.(4) Minderről a már özvegy királyné egy évtizedekkel később készült interjúban így vallott: „Aztán találkoztam a királlyal, és mint a mesékben, meglátni és megszeretni valójában csak egy pillanat műve volt. Tudom, furcsán hangzik, de tényleg percek alatt megszerettük egymást, és az, ami számításon alapuló házasságnak indult, valódi szerelmi házasság lett.”

Apponyi Geraldine grófnő 1915. augusztus 6-án született Budapesten, gróf Apponyi Gyula és az amerikai Gladys Virginia Stewart, John. H. Stewart antwerpeni amerikai konzul leányának frigyéből. A szülők viszonylag korán elváltak, Gladys ezt követően egy francia katonatiszttel kötött újabb házasságot. A válás után a nagyműveltségű, nyugodt életet élő Apponyi gróf aránylag korán, 1924-ben elhunyt. A házasságból hátra maradt három gyermek, Geraldine és Virginia, valamint a mindössze egy éves kisfiú, Gyula méltó neveltetését egyrészt nagybátyjuk, Apponyi Henrik gróf, másrészt apai nagyanyjuk, Margareta Seherr–Thoss grófnő személyesen irányította. Az ifjú grófnő és nővére a Bécs közelében fekvő Pressbaum Szent Szív nevű leánynevelő intézetben a kor előkelő hölgyeinek kijáró képzettséget és műveltséget kapott.

Zogu király és Apponyi Geraldine királyi esküvőjének napját 1938. április 27-ére tűzték ki (5). A polgári szertartásra, amelyre csak a rokonság és a legszűkebb baráti kör volt hivatalos, a királyi palotában került sor, amely eseményt díszebéd követett a teljes diplomáciai kar részvételével. A nászajándékok között szerepelt Horthy admirális két lipicai ménje és az olasz király sárkányszobra mellett többek között egy Hitler által küldött Mercedes autó is. (6)

Az esküvő után, majdhogynem pontosan egy évre megszületett a kis trónörökös, aki a Leka nevet kapta. (7) Születése után két nappal, 1939. április 7-én az olasz hadsereg lerohanta Albániát, és a megszállás másnapján éppen az a Ciano gróf (Mussolini veje) olasz külügyminiszterként jött tárgyalásokat folytatni az albán fővárosba, aki egy évvel előtte a királyi esküvő egyik díszvendége és a király esküvői tanúja volt. A Zogu ellenzékének soraiból kikerült új parlament az albán koronát III. Viktor Emánuel olasz királynak ajánlotta fel. A megbuktatott albán király, Geraldine királyné és a mindössze kétnapos Leka herceg híveiknek egy kisebb csoportjával előbb Görögországba, majd onnan különvonaton Törökországba menekült. Folytatásként egy igen kalandos utazás során – hogy az olaszoktól minél távolabb legyenek – Románián, Lengyelországon, Litvánián és Svédországon keresztül végül Párizsban kötöttek ki, ahonnan később továbbutaztak Londonba. A király itt megpróbálkozott egy exilkormány létrehozásával, de ezek a szervezkedések végül megrekedtek.

Jegyzetek:

1) Teljes néven: nagyapponyi Apponyi Geraldine Margit Virginia Olga Mária grófnő
2) Zogu Amet Muhtar Zogolli néven született. Az uralkodó által használt névvariáció a Zogolli vagy törökösen Zogoğlu névből rövidült Zogura, amelyben a török oğlu [ejtsd ólu] jelentése „fiú, fia”, a teljes alak jelentése „Zog fia, Zogfi”, és ebből vonta el a Zog/Zogu alakot, és így lett I. Zog vagy I. Zogu király (Zogu i Parë vagy mbreti Zog i Parë). Uralkodói neve a nyelvhasználók körében és a történelmi szakirodalomban egyaránt előfordul Zog és Zogu alakban, míg családneve Zogu. A két alak keveredése abból adódik, hogy az albán nyelvben a tulajdonnevek is rendelkeznek hátravetett névelővel, ún. véghangzóval és ez a Zog esetében Zogu („a Zog”) lesz, mely megegyezik a családnév Zogu alakjával. A zog jelentése egyébként „madár”.
3)Zogu király családjának eredetét egészen a legendás Szkander bégig tudta visszavezetni. Maga a Zogu család a mai Koszovó területéről, Zogaj megyéből származik. A család, pontosabban Nagy Zogu a 15. sz. végén Közép-Albániába költözött, ahol felkelést szervezett a törökök ellen. Hadi sikerei után a törökök egyezséget kötöttek vele, kinevezvén Mati tartomány örökös helytartójává, s ezt a címet leszármazottai, köztük a későbbi Zogu király is örökölték. Édesapja, Dzsemál Zoggoli pasa (1860–1911), a dúsgazdag nagybirtokos által a muzulmán Albánia a török császári udvar egyik leghűségesebb szövetségese volt.
4)A 20. században két magyar grófnőből lett muszlim uralkodó felesége. Geraldine mellett a másik Szendrői Török Mária (1877–1968), Puskás Tivadar nevelt lánya volt, aki előbb a Zubeida, majd Djavidan hanum néven II. Abbász Hilmi egyiptomi alkirály (khedive, 1874–1944) titkos, majd valódi felesége volt 1910 és 1913 között.
5)1526, azaz a mohácsi vész óta – gróf Apponyi Geraldine-t kivéve – európai trónon nem ült magyar királyné.
6)A házasságkötéskor Apponyi Geraldine mindössze 22 éves volt, ily módon minden idők második legfiatalabb királynéja lett. Aki megelőzte, Farouk egyiptomi király (1920–1965) első felesége, Farida királynő (1921–1988) volt, aki 1938-ban, 17 éves korában kötött az uralkodóval házasságot.
7)Teljes néven: Leka, Albánia koronahercege


(Folytatjuk)Hozzászólások

Puskás István, 12. 12. 2021 21:02:57
Nekem tetszik, kivéve a jegyzetek 4-es pontját. Az annyira nem tetszik, hogy már sért. Az egyiptomi (al)királynő neve vitatott. Abszurdum, hogy egy embert, akit tudatosan sohasem kereszteltek meg, egy karrierista osztrák politikus miatt más keresztény ember nevével illetnek már 128 éve. Az apa biztosan nem a gróf Török József, Puskás Tivadar többi leánya esetében sem. Mivel a szülők egyik leányt sem keresztelték meg, becenneveket használtak. Akiről szó van, az May és nem Mária. A katolikus anyakönyvezés szerint Puskás Tivadarnak egyetlen gyermeke sem volt. Kár, hogy ez nem tűnt fel a hazai újságíró társadalomnak.
@


Kapcsolódó cikkek

Az albánok magyar királynéja (2)

Cseh Gizella

Albánia egyetlen királynéja egy magyar grófnő, Apponyi Geraldine (1915–2002) volt.

2010.3.3.   

A rovat további cikkei

Kossuth Zsuzsanna

Cseh Gizella

Kossuth Lajos húga, az 1848−49-es szabadságharc idején a tábori kórházak kinevezett főápolója.

2017.3.14.    53


Bányai Júlia

Cseh Gizella

Bányai Júlia az 1848−49-es szabadságharc legismertebb női katonáinak sorába tartozik.

2017.3.7.    10


De Gerando Antonina

Cseh Gizella

Ha valakinek az édesapja Auguste de Gérando*, nagynénje Teleki Blanka, nagy-nagynénje pedig Brunszvik Teréz, milyen jövő és pálya várhat rá?

2017.3.7.    18


Pfiffner Paulina

Cseh Gizella

Honleány, színész, katona...

2017.3.1.    24


Márkus Emília

Cseh Gizella

A 19. század második és a 20. század első felének jeles színésznője volt.

2014.7.8.   


Pulszky Polixéna

Cseh Gizella

Életében nagy hangsúlyt fektetett a női nevelésre, munkaképesítésre és a tanítónők ügyére

2014.6.17.   


Zsolnay Júlia

Cseh Gizella

A porcelánjáról híres pécsi gyár tette elsősorban ismertté a Zsolnay nevet.

2014.5.20.   


Czóbel Minka

Cseh Gizella

Magyar költőnő, a szimbolizmus első magyar nyelvű képviselője.

2014.4.23.    9


Zsolnay Teréz

Cseh Gizella

A porcelánjáról híres pécsi gyár tette elsősorban ismertté a Zsolnay nevet.

2014.3.18.    4


Hunyady Margit

Cseh Gizella

Drámai színésznő, Hunyady Sándor író édesanyja.

2014.2.25.    9


Jászai Mari

Cseh Gizella

Színésznő–tragika, a magyar színjátszás kiemelkedő egyénisége.

2014.2.11.    5