Cornelia Goethe-Schlosser


Takács Anita  2011.5.10. 3:55

Goethe húga, Cornelia élete szomorúan példázza a 18. század nehéz asszonysorsait.

A világirodalomban méltán ismertté vált Johann Wolfgang von Goethe a líra, a dráma és az epika műnemében egyaránt remekművek sorát alkotta. Húga, Cornelia (született: Cornelia Friederike Christiane Goethe) élete azonban szomorúan példázza a 18. század nehéz asszonysorsait, amikor a nők az önmegvalósítás és a tanulás utáni vágyukat kénytelenek voltak feláldozni. A feleség- és az anyaszerep volt az egyetlen elfogadott életcél a kor asszonyai számára.

Szüleik hat gyermeke közül csupán Johann Wolfgang, és egy évvel fiatalabb húga, az 1750-ben született Cornelia Friederike Christiane maradt életben. A visszaemlékezésekből kiderül, hogy édesapjuk sokoldalú, művelt, köztiszteletben álló jogász volt, édesanyjuk pedig egyszerűen egy melegszívű asszony. Az ifjú Goethének és húgának viszonylag boldog gyermekkora volt a szülői házban. Édesapjuktól és a házitanítóktól általános magánleckéket kaptak, ezen felül nyelvekre is oktatták őket (tanultak latinul, franciául, görögül és angolul). Cornelia és Johann Wolfgang gyermekkorukban nagyon szoros testvéri kapcsolatban álltak egymással, szinte elválaszthatatlanok voltak. Cornelia ekkor élte legszebb éveit. Segítette testvérét irodalmi munkásságában, biztatta őt. Úgy érezte, része van bátyja sikerében. Ez éltette.

Cornelia latin, görög angol és olasz nyelvtudásán kívül értett a zenéhez, tudott vívni és lovagolni, rendkívüli tudásszomjjal rendelkezett. Sokoldalú képzettsége ellenére, az akkori korszellem miatt mégsem mehetett egyetemre, mint a bátyja, és nem látott más perspektívát, mint a házasságot.

Amikor aztán Goethe végleg elhagyja Frankfurtot, a magány teljes mértékben elviselhetetlennek tűnt Cornelia számára. Wolfgang barátja, Johann Georg Schlosser, aki –mint ahogy a levelezésekből kiderült – sem ellenszenves, sem idegen nem volt számára, a helyébe lépett és feleségül vette a lányt. Kapcsolatuk eleinte harmonikusnak tűnt, de hamar megmutatkozott, hogy ez az együttélés hosszútávon nem lesz boldog. Cornelia magányosan élt a vidéki kisvárosban, ahol férje vallási eszmékkel és államreformtervekkel volt elfoglalva. Az asszony már ekkor nagyon gyakran betegeskedett. Első gyermeke születésébe majdnem belehalt, és utána szinte két évig nyomta az ágyat.

Goethe 1775-ben meglátogatta a Schlosser házaspárt. Rövid ottléte alatt Cornelia, az addig hervadt virág feléledt, hosszú sétákat tett testvérével és annak barátaival (többek között Reinhold Lenz költővel, aki az asszony legnagyobb tisztelője), egyszerűen boldog volt, kivirágzott. Goethe húgára tett gyógyító hatása feltűnt a körülötte levőknek (ezt levelek tanúsítják) és ezt a nagy költőnek is észlelnie kellet. A testvér ennek ellenére pünkösd másodnapján elutazott, és többé soha nem látták egymást. Cornelia nem értette, hogy testvére miért nem válaszolt egyetlen levelére sem. Az, hogy Goethe miért égette el a húga által írt leveleket, még az irodalomtörténészek számára is rejtély.

Az asszony testi-lelki állapota egyre rosszabbodott, utolsó éveiben lázas delíriumban szenvedett. Egyik levelében ezt írta Stolzberg grófnőnek: „...lassan settenkedem át a világon egy olyan testtel, amely sehova sem illik, csak a sírba.” Cornelia Schlosser négy héttel második gyermeke megszülése után 1777. június 8-án, 26 évesen visszaadta lelkét teremtőjének.

A testvér három napig gyászolta húgát. Számos művében nyíltan, vagy burkoltan említi a lányt, visszaemlékezik kapcsolatukra.

Cornelia valószínűleg nem tudott kiteljesedni az anya, és feleség szerepében. Vágyott arra, hogy képezhesse magát, és óriási lelki fájdalmat jelentett számára, hogy jó képességei ellenére nem folytathatta tanulmányait. Szomorú, és harc nélkül elveszített csata volt az övé.

Írásunk a Wikipédia, internet cikke alapján készült.Hozzászólások

@


A rovat további cikkei

Kossuth Zsuzsanna

Cseh Gizella

Kossuth Lajos húga, az 1848−49-es szabadságharc idején a tábori kórházak kinevezett főápolója.

2017.3.14.    53


Bányai Júlia

Cseh Gizella

Bányai Júlia az 1848−49-es szabadságharc legismertebb női katonáinak sorába tartozik.

2017.3.7.    10


De Gerando Antonina

Cseh Gizella

Ha valakinek az édesapja Auguste de Gérando*, nagynénje Teleki Blanka, nagy-nagynénje pedig Brunszvik Teréz, milyen jövő és pálya várhat rá?

2017.3.7.    18


Pfiffner Paulina

Cseh Gizella

Honleány, színész, katona...

2017.3.1.    24


Márkus Emília

Cseh Gizella

A 19. század második és a 20. század első felének jeles színésznője volt.

2014.7.8.   


Pulszky Polixéna

Cseh Gizella

Életében nagy hangsúlyt fektetett a női nevelésre, munkaképesítésre és a tanítónők ügyére

2014.6.17.   


Zsolnay Júlia

Cseh Gizella

A porcelánjáról híres pécsi gyár tette elsősorban ismertté a Zsolnay nevet.

2014.5.20.   


Czóbel Minka

Cseh Gizella

Magyar költőnő, a szimbolizmus első magyar nyelvű képviselője.

2014.4.23.    9


Zsolnay Teréz

Cseh Gizella

A porcelánjáról híres pécsi gyár tette elsősorban ismertté a Zsolnay nevet.

2014.3.18.    4


Hunyady Margit

Cseh Gizella

Drámai színésznő, Hunyady Sándor író édesanyja.

2014.2.25.    9


Jászai Mari

Cseh Gizella

Színésznő–tragika, a magyar színjátszás kiemelkedő egyénisége.

2014.2.11.    5


Hugonnay Vilma

Cseh Gizella

Az első magyar orvosnő.

2014.1.21.