Károlyi Zsuzsanna


Cseh Gizella  2011.3.10. 6:38

Az erdélyi fejedelmek feleségeit a magyar nyelvben a fejedelemasszony, latinul a „principissa” elnevezés illette meg.

Ezek a kifejezések azonban csupán a magánéletbeli helyzetükre utaltak, közjogi tartalommal nem bírtak. A fejedelemasszonyok rendszerint várakat, uradalmakat kaptak férjeiktől, amelyeket mint saját tulajdonukat irányítottak, valamint külön fejedelemasszonyi udvartartással rendelkeztek.

A 17. századi Erdélyben a klasszikus fejedelemasszony típusának első alakja Bethlen Gábor első felesége, Károlyi Zsuzsanna (1585–1622) volt. A modellt azután Lorántffy Zsuzsanna személyisége tette tökéletessé, de ebbe a sorba illeszthető Báthory Zsófia és Bornemissza Anna szerepköre is. Ezek a házasságok általában szerelmi kapcsolatokon alapulva jöttek létre, ugyanakkor a hölgyek életvitelét döntő mértékben meghatározta a vallásukhoz való mély kötődésük.

Általában nem, vagy kevéssé vettek részt férjeik politikai ügyeiben, döntéseiben, bár sokszor előfordult, hogy véleményt nyilvánítottak, tanácsokat adtak. Mégis általában véve a fejedelmi udvartartás életének megszervezése, férjeik helyett a gazdaság irányítása, bizonyos mértékű „menedzselés” volt a feladatuk. Azonban mindannyian tisztában voltak saját pozíciójukkal és az ahhoz tartozó felelősséggel

Ahogy már említettük volt, Károlyi Zsuzsanna, Károlyi László és Szőnyi Klára leánya, régi nagybirtokos család sarja volt Bethlen Gábor fejedelem első felesége. A fejedelemasszony 1585-ben született és szülei korai halála után nagybátyja támogatását csupán nehezen megszerezve kelhetett egybe 1605-ben, Szatmár városában a köznemesi származással bíró későbbi fejedelemmel. Károlyi Zsuzsanna öröksége Nagykároly volt, s férjétől nászajándékba pedig Déva várát kapta meg. Kegyes, jótékony asszony volt, ifjakat taníttatott külföldön. Fennmaradt levelezése férjével. Az ő temetéséről írta Keserűi Dajka János Halotti Pompa című könyvét. Viszonylag fiatalon, 1622-ben hunyt el. Halála után 1626-ban Bethlen Gábor Brandenburgi Katalinnal kötött házasságot.

A fejedelemasszonyt a gyulafehérvári székesegyházban temették el.Hozzászólások

@


Kapcsolódó cikkek

Márkus Emília

Cseh Gizella

A 19. század második és a 20. század első felének jeles színésznője volt.

2014.7.8.   


Pulszky Polixéna

Cseh Gizella

Életében nagy hangsúlyt fektetett a női nevelésre, munkaképesítésre és a tanítónők ügyére

2014.6.17.   


Zsolnay Júlia

Cseh Gizella

A porcelánjáról híres pécsi gyár tette elsősorban ismertté a Zsolnay nevet.

2014.5.20.   


Czóbel Minka

Cseh Gizella

Magyar költőnő, a szimbolizmus első magyar nyelvű képviselője.

2014.4.23.    9


Zsolnay Teréz

Cseh Gizella

A porcelánjáról híres pécsi gyár tette elsősorban ismertté a Zsolnay nevet.

2014.3.18.    4


Hunyady Margit

Cseh Gizella

Drámai színésznő, Hunyady Sándor író édesanyja.

2014.2.25.    9

A rovat további cikkei

Kossuth Zsuzsanna

Cseh Gizella

Kossuth Lajos húga, az 1848−49-es szabadságharc idején a tábori kórházak kinevezett főápolója.

2017.3.14.    53


Bányai Júlia

Cseh Gizella

Bányai Júlia az 1848−49-es szabadságharc legismertebb női katonáinak sorába tartozik.

2017.3.7.    10


De Gerando Antonina

Cseh Gizella

Ha valakinek az édesapja Auguste de Gérando*, nagynénje Teleki Blanka, nagy-nagynénje pedig Brunszvik Teréz, milyen jövő és pálya várhat rá?

2017.3.7.    18


Pfiffner Paulina

Cseh Gizella

Honleány, színész, katona...

2017.3.1.    24


Jászai Mari

Cseh Gizella

Színésznő–tragika, a magyar színjátszás kiemelkedő egyénisége.

2014.2.11.    5


Hugonnay Vilma

Cseh Gizella

Az első magyar orvosnő.

2014.1.21.