Nyáry Krisztina


Cseh Gizella  2011.4.6. 4:59

Nyáry Pál és Várday Kata egyetlen leánya, korának egyik leggazdagabb úrnője volt.

(Bedeghi) báró Nyáry Krisztina (1604–1641) a kelet-magyarországi arisztokrata család utóda, Nyáry Pál és Várday Kata egyetlen leánya, korának egyik leggazdagabb úrnője volt. Kisvárdán született 1604. október 31-én. Egyik életrajzírója így ad számot a kincseit számbavevő egyik jegyzékről:

„E jetgyzék Nyáry Krisztina dús hozománya és nászajándékai hosszú sorát foglalja magában. Aranyos és ezüstös szögekkel kivert ébenfa és fehérrel kirakott almiíriumos ládákat ékszerekkel, nuís ládákat ezüstneművel, míg az öreg festett láda, milyek akkor különösen Olaszországban a leghíresebb festők műveivel is díszítve, divatban voltak, az öltönyöket foglald magában. Van a jegyzékben említés aranyos ruhákról, szekérre való két szőnyegről, font, vörös arany ruháról, agyi ruhákról, lafolával bélelt paplanokról, négy szélén vörös atlasszal díszítve. Öreg aranyos vánkoshéjakról és skofium arannyal kivarrott kisebbekről, hosszas, keskeny, recés keszkenőkről. ötven asztalt keszkenőről, vörössel hímzettekről sat.”

Házasságokkal gyarapodó, elzálogosításokkal csökkenő, oldalági örökösödésekkel módosuló birtokainak számáról, nagyságáról ugyan nincsen áttekintő kimutatás, mindazonáltal az tény, hogy Nyáry Krisztina az ország egyik legtehetősebb, legtekintélyesebb asszonya volt, akinek kezére hasonlóan módos és tekintélyes férfiak pályáztak. Alig múlt 14 éves, amikor a 20 éves Thurzó Imre, Thurzó György nádor fia oltárhoz vezette. A nászmenet és a menyegző pompája még az akkoriban megszokott főúri fényűzések mellett is párját ritkította; az esketést maga Alvinci Péter végezte. Az ifjú férj alig 23 éves korában, 1621-ben elhalálozott és a 17 éves özvegy erőszakos anyósa (Czobor Erzsébet) uralma alá került, aki még lányaitól is megfosztotta fiatal menyét. A fiatal nő két leánygyermekét anyósánál hagyva hazamenekült, majd katolizált.

Nehéz élete akkor változott meg, amikor 1624-ben ismét férjhez ment, a törekvő galántai Esterházy Miklóshoz (I.). Az esküvőre Szucsányban került sor, az esküvői szertartást ekkor Pázmány Péter celebrálta. Az elkövetkező 16 évben szinte teljes visszavonultságban élt a betegeskedő asszony, miközben nagyvilági férje szinte állandóan úton volt. Eközben Nyáry Krisztina tíz gyermeket szült, közülük négyen a kétéves kort sem élték meg. Élete 38. esztendejében, gyermekágyi lázban halt meg. Esterházy Miklóssal kötött házassága mégis harmonikusnak, kiegyensúlyozottnak, egymás megbecsülésén alapulónak látszik – Esterházy Miklós Nyáry Krisztinához írott levelei alapján.

A család udvari káplánja a jezsuita Hajnal Mátyás volt, aki 1629-ben Bécsben megjelent, Jézus Szívéről szóló ájtatossági könyvét – amely a magyar barokk széppróza kezdeteinek becses emléke – Nyáry Krisztinának ajánlotta. Naplója irodalmi értékű.

Nyáry Krisztina életét Ipolyi Arnold írta meg Bedegi Nyáry Krisztina (1604–1641) címmel, amely az MTA és a Magyar Történelmi Társulat megbízásából jelent meg 1887-ben.Hozzászólások

@


Kapcsolódó cikkek

Márkus Emília

Cseh Gizella

A 19. század második és a 20. század első felének jeles színésznője volt.

2014.7.8.   


Pulszky Polixéna

Cseh Gizella

Életében nagy hangsúlyt fektetett a női nevelésre, munkaképesítésre és a tanítónők ügyére

2014.6.17.   


Zsolnay Júlia

Cseh Gizella

A porcelánjáról híres pécsi gyár tette elsősorban ismertté a Zsolnay nevet.

2014.5.20.   


Czóbel Minka

Cseh Gizella

Magyar költőnő, a szimbolizmus első magyar nyelvű képviselője.

2014.4.23.    9


Zsolnay Teréz

Cseh Gizella

A porcelánjáról híres pécsi gyár tette elsősorban ismertté a Zsolnay nevet.

2014.3.18.    4


Hunyady Margit

Cseh Gizella

Drámai színésznő, Hunyady Sándor író édesanyja.

2014.2.25.    9

A rovat további cikkei

Kossuth Zsuzsanna

Cseh Gizella

Kossuth Lajos húga, az 1848−49-es szabadságharc idején a tábori kórházak kinevezett főápolója.

2017.3.14.    53


Bányai Júlia

Cseh Gizella

Bányai Júlia az 1848−49-es szabadságharc legismertebb női katonáinak sorába tartozik.

2017.3.7.    10


De Gerando Antonina

Cseh Gizella

Ha valakinek az édesapja Auguste de Gérando*, nagynénje Teleki Blanka, nagy-nagynénje pedig Brunszvik Teréz, milyen jövő és pálya várhat rá?

2017.3.7.    18


Pfiffner Paulina

Cseh Gizella

Honleány, színész, katona...

2017.3.1.    24


Jászai Mari

Cseh Gizella

Színésznő–tragika, a magyar színjátszás kiemelkedő egyénisége.

2014.2.11.    5


Hugonnay Vilma

Cseh Gizella

Az első magyar orvosnő.

2014.1.21.