Málenykij robot (15)


Póda Katalin  2012.12.29. 5:31

Az úgynevezett „málenykij robot” még napjainkban is fájó pontja Kárpátalja magyarságának.

Összefoglalás

Az úgynevezett „málenykij robot” még napjainkban is fájó pontja Kárpátalja magyarságának. Az ott elszenvedett éveket az idős emberek szívéből soha nem lehet kitörölni. Azóta sem kértek tőlük bocsánatot, amiért igazságtalanul elhurcolták őket, nem rehabilitálták őket. Nem maradt számukra más, mint a fájdalmas visszaemlékezés. Még ma sem kaptak választ arra, hogy miért kellett több évet elszenvedniük távol szeretett családjuktól. Valószínű, hogy már nem is fognak. A napjainkban folyó kutatások és szakdolgozatom is erre próbálta megadni a választ, hogy végre tisztán lássuk a valódi okát az elhurcolásoknak. Remélem, hogy ez sikerült.

A kárpátaljai magyarság elleni megtorlásról négy évtizeden keresztül nem volt szabad beszélni és írni a szovjet sajtóban, tudományos művekben. A túlélők vallomásai, a napjainkig feltárt dokumentumok meggyőzően bizonyítják: a szovjet hadsereg semmibe vette a magyar civil lakosságra, a hadifogságba vetett magyar katonákra is vonatkozó genfi és hágai egyezményeket, a hadviselő félre kötelező nemzetközi érvényű szabályokat. Az előbbiekkel, valamint a hadköteles magyar férfiak gulágokra való hurcolásával a Szovjetunió háborús bűntettet követett el a kárpátaljai magyarsággal szemben. Az otthon lévő férfilakosság letartóztatását ugyanis nem indokolta az akkori hadi helyzet, hiszen a harcra alkalmas embereket már korábban behívták a magyar honvédségbe. A szovjet hatóságokkal vagy a megszálló katonasággal szemben a magyarság sem nyíltan, sem leplezetten nem állt ellen.

Ebből arra következtethetünk, hogy a hadköteles korú és szavazóképes magyar férfilakosságot elsősorban azért hurcolták el, mert a Kárpátalját megszálló szovjet hadvezetés egy esetleges, általános magyar felkeléstől tartott, illetve a terület elszakítását a magyarság önrendelkezési jogainak a teljes semmibe vételével akarta végrehajtani.

A kutatás folyamán Csetfalva községében felkeresett túlélők hajlandóak voltak válaszolni a feltett kérdésekre, bár volt, aki eleinte húzódozott szavait magnószalagra mondani. Örültek annak, hogy elmondhatták mindazt a szörnyűséget, amit átéltek a koncentrációs táborokban. Szavaikból kitűnt, hogy Ők nem haragszanak azért, hogy elvitték őket, mert az volt a parancs, hogy menni kellett, de nem értették, hogy mi volt ennek a célja, hiszen volt, akit nem is dolgoztattak, csak éheztettek. Látszott rajtuk, hogy fájdalmas a visszaemlékezés, ennek ellenére részletesen elmesélték átélt élményeiket. A mélyinterjúk összegzése után elmondható, hogy akiket a Donyec-medencei szénbányákba vittek dolgoztatni viszonylag jobb életkörülmények között éltek, mint akiket „háromnapos munkára” vittek el kényszermunkára, és többségük meg is szökött.

A kutatás sikeresnek mondható, hiszen felkutattam az összes élő túlélőt Csetfalván, és szavaikat magnószalagra rögzítettem. Rengeteg új információhoz jutottam a beszélgetések folyamán, amit a szakirodalom nem tartalmazott.Balogh Sándor:
Ezer fogoly imája 1944-ben

Ezer fogoly küldi imáját az égbe,
Hallgasd meg hát Uram, kérésünket végre,
Könyörögve kérünk, segíts haza minket,
Bűneiben szenvedő fogoly népeidet.
Mi Atyánk, Úr Isten, ki fenn vagy az égbe,
Hallgasd meg hát sok-sok kérésünket végre.
Uram, jöjj, segíts, ha tudsz segíteni,
Hogy ne kelljen már tovább ily sokat szenvedni.
Lelkünk már összetört a sok bánat alatt,
Könny lett az italunk, kenyerünk a bánat.
Így szállnak a napok el a fejünk felett.
Mi Atyánk, Úr Isten, segíts haza minket.
Sok hosszú, álmatlan, hideg éjszakákon,
Nem fekhetünk otthon puha, fehér ágyon.
Ha leszáll az este, otthon lámpát gyújtanak,
Kedves szüleink csak értünk imádkoznak.
Mert hiányzik közülük a kedves két fia,
Mi Atyánk, Úr Isten, segíts minket haza.
Most pedig bajtársak, ne essünk kétségbe,
Összekulcsolt kézzel tekintsünk az égre,
Küldje el nekünk is a várt szabadulást.
Minden szívből szálljon hő ima az égbe,
Mi Atyánk, Úr Isten, segíts haza végre.
Vedd el, Uram tőlünk a keserű kelyhet.
A sok bánat helyett küldj egy kis örömet,
Hogy az életünk tovább örömteljes legyen,
És amit akarunk, sikerüljön minden.
Egész családunkkal hálát adunk neked.
Mi Atyánk, Úr Isten, áldott legyen neved.
Áldd meg otthon hagyott kedves szüleinket,
Apánkat, anyánkat, kedves testvérünket,
Hallgasd meg hát őket minden kérésükben,
Hogy boldogok lehessünk az egész életben,
A családban együtt áldjuk a te neved,
Mi Atyánk, Úr Isten, hála legyen neked.


VÉGEHozzászólások

@


Kapcsolódó cikkek

Emléknap, ami más

Kulcsár Tímea Ágnes

November 25-e volt, hétfő. A híradó balesetekről és politikai megmozdulásokról adott számot.

2013.11.26.    16


Málenykij robot (14)

Póda Katalin

A történelemben gyakran megtörténtek olyan események, amelyeket igyekeztek (sőt igyekeznek) eltitkolni...

2012.6.29.   


Málenykij robot (13)

Póda Katalin

A történelemben gyakran megtörténtek olyan események, amelyeket igyekeztek (sőt igyekeznek) eltitkolni...

2012.6.6.    2


Málenykij robot (12)

Póda Katalin

A történelemben gyakran megtörténtek olyan események, amelyeket igyekeztek (sőt igyekeznek) eltitkolni...

2012.5.10.   


Málenykij robot (11)

Póda Katalin

A történelemben gyakran megtörténtek olyan események, amelyeket igyekeztek (sőt igyekeznek) eltitkolni...

2012.3.27.    4


Málenykij robot (10)

Póda Katalin

A történelemben gyakran megtörténtek olyan események, amelyeket igyekeztek (sőt igyekeznek) eltitkolni...

2012.1.17.    2

A rovat további cikkei

Híres női portrék

Tompa Orsolya

A képi ábrázolásnak számtalan fajtája létezik, de valamennyi maradandó emléket hagy bennünk.

2023.9.26.    2


Magyar névadási szokások

PR-cikk

A szokás, hogy nevet adunk újszülöttnek, állatoknak és dolgoknak, az egyidős az emberiséggel.

2020.8.4.   


Macik, akiket szeretünk (2)

Huszár Ágnes

Van-e híresebb medve a Földkerekségen, mint Micimackó a "csekély értelmű medvebocs"?

2017.7.18.    6


Macik, akiket szeretünk (1)

Huszár Ágnes

Nagy kedvencünk, a Tévé Maci, igaz története. Az esti mese hagyományát a televízió a rádiótól vette át

2017.5.10.    3


Szegények édessége: az egészséges kőtés

Huszár Ágnes

A hat felvidéki hungarikum közé tartozik a paprikás kattancs és a kőtés. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2017.3.29.  1    7


Idesanyám, indítsa el a farom!

Huszár Ágnes

A kurtaszoknyás falvak értékei: népviselete és hagyományőrzése. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.11.23.    40