Amikor káros a segítség


Maceková Johanka  2007.11.16. 19:27

Annak ellenére, hogy a nők ellen elkövetett erőszak létezik a valós életben, hihetetlenül keveset tudunk róla.

A főiskolai tanulmányaim (szociális munka szak) keretében minden évben részt veszek egy négynapos szociális-pszichológiai gyakorlaton, amelyen a diákok szimulált helyzeteken tanulják, hogyan kell dolgozni a kliensekkel.

Ebben az évben a gyakorlat témája az individuális kliensekkel való munka volt. A gyakorlat keretében csoportokra voltunk osztva egy-egy fiktív problémával, és az volt a cél, hogy megtervezzük a munkamenetet. Vagyis: mit tegyünk, ha a kliens valamilyen problémával fordul hozzánk. Az egyik csoport azt a feladatot kapta, hogy készítsen egy tervet, amely alapján egy bántalmazott nő segítséget kaphat. Eddig minden rendben is lett volna. A partneri kapcsolatokban megjelenő erőszak témájának feszegetésekor viszont kiderült: a leendő szociális munkások nem értenek az adott problematikához. Méghozzá annak ellenére sem, hogy egy egész tantárgyat szenteltek csak ennek a területnek, amelyet egy éven át látogattak.

Az eszmecsere során elhangzottak olyan nézetek, hogy a tettes rövidzárlatot kap, egyszerűen nem tud magán uralkodni. Vagy azért bántalmaz, mert gyerekkorában őt is bántalmazták. Miután ismertettem az ENSZ és az EU állítását, miszerint egyetértenek abban, hogy a férfiak és a nők hatalma közötti egyenlőtlenség az egyik fő oka a nők ellen elkövetett erőszak megjelenésének és a társadalom általi tolerálásának. A gyakorlaton résztvevők erre azt mondták, ebbe a témába ne keverjünk olyan eszméket, mint a feminizmus…

Nem vagyok a nők elleni erőszak témájának a szakértője, de azok alapján, amiket hallottam, bátran mondhatom, többet tudok, mint a csoporttársaim többsége. És ha figyelembe veszem, hogy az én ismereteimet is még minimálisnak lehet tekinteni, akkor a szociális munkások segítségnyújtásának a színvonala katasztrofális...

Valahol nagy hiba volt és van. Az elégtelen képzés, vagy annak elhanyagolása a témáról felelőtlenség, és arra nem lehet számítani, hogy a leendő, segítségnyújtásra szakosodott abszolvensek majd saját maguk utánajárnak, és kiegészítik a tudásukat. Ennek szintén csak a bántalmazott nők látják kárát, akik segítséget keresnek. A szociális munkások gyakran az első kontaktust jelentik a segélynyújtó szervezettel. Ha viszont ők azt a nézetet vallják, hogy a tettes szereti az áldozatát, annak ellenére, hogy bűntényt követ el a sérelmére, és ennek a nézetüknek hangot is adnak, akkor a segítségért folyamodó nő azzal az érzéssel megy el, hogy nincs is miért elhagynia a bántalmazó férfit...

Az ilyen nézetek a szociális munkás részéről még nagyobb káoszt idézhetnek elő a bántalmazott nő lelkében, akinek elsősorban azt kellene hallania, hogy egyértelműen elítélendő az, amit a partnere tesz vele. Ehelyett viszont újabb megbocsátást nyer az agresszív partner tette, mert a „nem tud uralkodni magán”, vagy az „ő szeret” nézeteket nem lehet másképp értelmezni, ez lényegében csak annak az ismétlése, amit az erőszakkal tűzdelt kapcsolatban élő nő a partnerétől kap a „mézeshetek”, vagyis az erőszakmentes időszakok alatt.

Természetesen nem azt állítom, hogy egy szociális munkás sem tud szakszerű segítséget nyújtani. De elég, ha csak pár azok közül, akik e gyakorlaton velem voltak egy csoportban, tanácsadóba kerülnek… Az erőszakos partnerrel való kapcsolat felszámolásához segítséget kérő nők a segítség helyett csupán mítoszokat prezentáló hozzáállással és hozzá nem értéssel fognak találkozni.

Nem marad más, mint a remény, hogy azok, akik tényleg a bántalmazott nőkkel fognak dolgozni, felelősségteljesen állnak a munkájukhoz, és a kiegészítő irodalom tanulmányozásával megszerzik a szakszerű gondoskodáshoz elengedhetetlen, semmivel sem torzított ismereteket.Hozzászólások

@


Kapcsolódó cikkek

Egy pofonnal kezdődik…

Bernád Emese

Számtalan szakember elmondta már a véleményét a családon belüli erőszak témájáról…

2007.11.27.  2   


Terror a családban

Nagy Erika

A kezdet mindig szép. De mi van utána?

2007.11.24.    1


Áldozatok és elkövetők

Fülöp Éva

Az életben sok hibát követünk el, de talán a legnagyobb az, ha olyan partnert választunk, aki egy idő után bántalmazni kezd.

2007.11.22.   


És aztán?

Póda Erzsébet

Csak ülök és hallgatom, amint a középiskolás lány beszél.

2007.11.20.   


Hol a határ?

Balázs Viktória

Sokszor kívülről nem is látszik! Még a legközelebbi hozzátartozók sem tudják.

2007.11.19.   


Kínzók és áldozatok

Siposs Ildikó

Évekkel ezelőtt, kezdő újságíróként, tényfeltáró riportot készítettem a családon belüli erőszak témájában.

2007.11.15.   

A rovat további cikkei

Édes otthon?

Révész Enikő

Ha találkozom a családon belüli erőszak témájával, mindig Szilvia jut eszembe, aki a szomszéd szobában lakott a kollégiumban.

2007.11.13.   


Vegyük tudomásul, hogy létezik!

Jády Mónika

Az erőszak megítélése országonként változik, ezt nemzetközi felmérések is igazolják.

2007.11.11.   


Van megoldás?

Vég Erzsébet

Néhány hete megtalálták egy kétéves eltűnt kisfiú földi maradványait.

2007.11.9.   


Családon belüli erőszak

Molnár Miriam

Két hete látogatónk volt: egy fiatal nő Macedóniából.

2007.11.6.