A filozófiatörténet újragondolása (7)


Dr. Szapu Marianna  2010.6.23. 6:22

Avagy Harriet Taylor Mill különleges esete a filozófiával. (Befejezés)

Úgy vélem, hogy a klasszikus liberális feminista filozófia angol képviselőnőjének fentiekben felvázolt esete jól illusztrálja a filozófiai kánon mai feminista kritikájának néhány következtetését.

Egyes esetből ugyan nem lehet általán érvényű következtetéseket levonni, úgy gondolom, Harriet Taylor Mill esetéből mégis levonhatók bizonyos tanulságok. Az ő esete (és részben John Stuart Mill esete is) azt mutatja, hogy az elhallgatásnak, mint a kizárás stratégiájának több formája is van: érintheti a nőt mint szerzőt, de érintheti a nőt mint témát is, abban az esetben is, ha a szerző éppenséggel egy férfi.

A kizárás stratégiájának hatékonyságáról, amennyiben a nőről, mint témáról van szó, véleményem szerint az a tény is tanúskodik, hogy Mill A nők alárendeltsége című munkája, melyben a nők patriarchális társadalom által alárendelt helyzetét kritizálta, nem került huzamosabb időre az akadémiai filozófusok figyelmének középpontjába; nem tartozik az elismert gondolkodó leginkább reflektált, elismert és olvasott munkái közé, és nem is része Mill filozófiájának akadémiai vagy standard tankönyvi fejtegetéseinek.

Éppen ezért azt gondolom, hogy a feminista filozófia kezdeményezését – ami a régóta elhallgatott, a figyelembe nem vett, vagy peremre sodort, a nők alárendeltségét kritizáló filozófiai nézeteket illeti –, úgy tekinthetjük, mint a „hivatalos magyarázatok” egyoldalúságának és hiányosságainak fontos korrektívumát.Szerző: Dr. Szapu Marianna, PhD.
Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Kara,
Filozófia és Filozófiatörténeti Tanszék,
Pozsony, Szlovákia


Fordította: Póda ErzsébetHozzászólások

@


Kapcsolódó cikkek

A filozófiatörténet újragondolása (6)

Dr. Szapu Marianna

Avagy Harriet Taylor Mill különleges esete a filozófiával.

2010.5.28.    1


A filozófiatörténet újragondolása (5)

Dr. Szapu Marianna

Avagy Harriet Taylor Mill különleges esete a filozófiával.

2010.5.14.    1


A filozófiatörténet újragondolása (4)

Dr. Szapu Marianna

Avagy Harriet Taylor Mill különleges esete a filozófiával.

2010.4.27.    2


A filozófiatörténet újragondolása (3)

Dr. Szapu Marianna

Avagy Harriet Taylor Mill különleges esete a filozófiával.

2010.4.9.   


A filozófiatörténet újragondolása (2)

Dr. Szapu Marianna

Avagy Harriet Taylor Mill különleges esete a filozófiával.

2010.3.30.    1


A filozófiatörténet újragondolása (1)

Dr. Szapu Marianna

Avagy Harriet Taylor Mill különleges esete a filozófiával.

2010.3.22.    13

A rovat további cikkei

Viperafészkek

Póda Erzsébet

Nők – ezerfélék. A közvélemény nincs túl jó véleménnyel róluk, és ők sem egymásról.

2024.1.24.    25


Nők a kutatásban és az IT területein

PR-cikk

A nemek közti egyensúly hiánya továbbra is kiemelt probléma a kutatási és az IT területeken. Sajnos mai napig tény, hogy mind globálisan, mind országonként vizsgálva a nők jelentősen alulreprezentáltak ezekben a szektorokban.

2024.1.14.   


A világ legjobban fizetett női sportolói

PR-cikk

A sport óriási pénz- és szórakozási forma világszerte, bár a nemek között még a 21. században is hatalmas szakadékok vannak.

2023.4.2.   


Valentin-napi nagy Ő lista

Busai Hajnalka Lilla

Talán meg kellene tanulnunk elfelejtkezni a női magazinok által belénk sulykolt módszerekről...

2023.2.12.    9


Nincs felmentés

Jády Mónika

A szexuális zaklatásra vagy erőszakra soha nincs és nem is lehet semmilyen mentség, semmilyen felmentés!

2022.4.2.    11


Holtomiglan-holtodiglan

Faar Ida

A bűnügyi hírekben sajnálatos módon mindennapossá vált a családi tragédiák sora.

2022.3.25.