Barokk(1)


Bernád Emese  2004.1.23. 16:44

A reneszánsz korát az antik művészet újjászületése, az ember és a földi élet tisztelete jellemzi.

A művészet visszatért minden szépség forrásához, a természethez, és azt hirdette, hogy nem a túlvilági életben kell keresni a boldogságot, hanem itt a földön. Ezen ideák lecsengéséhez, a földi élet harmóniájába vetett hit összeomlásához nagyban hozzájárult a megváltozott politikai helyzet (a Róma elleni francia és spanyol támadások, a török birodalom megerősödése), és a reformációs mozgalmak előretörése, ami támadásra ösztönözte a katolikus egyházi vezetőket.

A katolikus egyház megrendült egyeduralmát és tekintélyét (valamint csökkent jövedelmét) próbálta visszaállítani, amikor életre hívta az ellenreformációt. Támaszra az 1534-ben Loyolai Szent Ignác által alapított jezsuita rendben talált, amelynek az egyház érdekeinek védelme és a téves nézetek üldözése (inkvizíció) volt a feladata. Ténykedésük folytán emberek százai haltak máglyahalált szerte Európában.

A művészi gondolkodásra a hatalmát visszaállító egyház és az abszolút királyi hatalom nyomta rá bélyegét. A barokk kor művésze nem részletekben gondolkodik, hanem mindig rendszert teremt – művét egy nagyobb összefüggés részeként kívánja feltüntetni. Fennáll a művészetek együttese, de nem az építészet a szervező erő, hanem a díszítőelem. Legjellemzőbb a harsogó teltség, a méretek fokozása, a színpadi hatásra törő elrendezés.

A barokk építészetre a mozgalmas, dinamikus rendszer, a szervezettség és a tervszerűség jellemző. Egységes, de egyben gazdag, változatos téregyüttesek kialakítására törekedtek. A barokk téralakítás jellemző módszere a különböző értékű terek egymás alá, illetve fölé rendelése. A tereket úgy csoportosítja, hogy az uralkodó térmotívumnak rendeli alá a többi teret. A mellékterek elvesztik önállóságukat, az a rendeltetésük, hogy a hangulatilag előkészítsék a hangsúlyos térrészt, felfokozzák a hatását. Ez a templomépítészetben a kupolatér kiemelésében, a többi térrésznél erősebb megvilágításában és gazdagabb kialakításában jelentkezik. A világi építészetben ez a törekvés nyilvánul meg az egy tengelyre fűzött terek sorában (ezt enfilade-nek nevezik), melynél a helyiségek jelentőségüknek megfelelő sorrendben követik egymást.

A barokk palota legjelentősebb tere a belépőt fogadó, tágas előcsarnok, ahonnan díszes lépcső vezet az emeleti díszterembe, amely az épület középtengelyében helyezkedik el és a főhomlokzatra nyílik. A díszterem mindkét oldalához termek sora kapcsolódik. Nagy ünnepségeken a teremsor ajtószárnyait kitárták, így az üvegcsillárokban égő gyertyák és tükrök tovább fokozták a térhatást (és az erő, hatalom, gazdagság látszatát).
(A barokk a 16. század második harmadában alakult ki.)Hozzászólások

@


A rovat további cikkei

Híres női portrék

Tompa Orsolya

A képi ábrázolásnak számtalan fajtája létezik, de valamennyi maradandó emléket hagy bennünk.

2023.9.26.    2


Magyar névadási szokások

PR-cikk

A szokás, hogy nevet adunk újszülöttnek, állatoknak és dolgoknak, az egyidős az emberiséggel.

2020.8.4.   


Macik, akiket szeretünk (2)

Huszár Ágnes

Van-e híresebb medve a Földkerekségen, mint Micimackó a "csekély értelmű medvebocs"?

2017.7.18.    6


Macik, akiket szeretünk (1)

Huszár Ágnes

Nagy kedvencünk, a Tévé Maci, igaz története. Az esti mese hagyományát a televízió a rádiótól vette át

2017.5.10.    3


Szegények édessége: az egészséges kőtés

Huszár Ágnes

A hat felvidéki hungarikum közé tartozik a paprikás kattancs és a kőtés. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2017.3.29.  1    7


Idesanyám, indítsa el a farom!

Huszár Ágnes

A kurtaszoknyás falvak értékei: népviselete és hagyományőrzése. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.11.23.    40


A bényi kéttornyú templom és rotunda

Huszár Ágnes

A bényi templom és rotunda mellett valahogy közelebb kerül az ember a teremtéshez, az élet lényegéhez. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.10.4.    24


Kettőszázhetvennégy

Huszár Ágnes

Ennyi szóból áll a legősibb összefüggő magyar nyelvemlék, a Halotti beszéd és könyörgés. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.6.9.  4    8


Felvidéki hungarikumok

Huszár Ágnes

Vajon mit takar a kőttés, kőtés, kattancs, hajtovány fogalma? (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.4.29.    21


Nők és vallások (5)

Kozma Eszter

A keresztény nő életéről, a rá vonatkozó szabályokról és szokásokról sokkal kevesebb információ lelhető fel, mint a többi vallás követőiről.

2014.2.7.    5


Nők és vallások (4)

Kozma Eszter

Az iszlámban a férfiak és nők megkülönböztetésekor kihangsúlyozzák azt, hogy a férfi és a nő egyenlő, de nem egyforma.

2014.1.15.   


Nők és vallások (3)

Kozma Eszter

A hindu vallásban a nő legfontosabb jellemzői a hűség, a férjhez való ragaszkodás és természetesen a tőle való függés.

2013.12.11.