Nők és vallások (4)


Kozma Eszter  2014.1.15. 4:34

Az iszlámban a férfiak és nők megkülönböztetésekor kihangsúlyozzák azt, hogy a férfi és a nő egyenlő, de nem egyforma.

Ez a tétel kissé máshogy megfogalmazva minden világvallásban megvan, és ez ad alapot a másfajta, de elvileg egyenlő jogokra. A teremtésben való egyenlő mértékű részvételükkel indokolják egyenlőségüket, hiszen ugyanolyan szükség van apára és anyára is. Így a nők a templomban nem alsórendűségük miatt vannak elkülönítve a férfiaktól, hanem a zsidó valláshoz hasonlóan itt is úgy vélik, hogy szépségük elterelné a férfiak figyelmét az imáról. A nők szintén örökölhetnek, de nem olyan mértékben, mint a férfiak. Ennek oka, ahogy a hinduizmusban is, hogy mindig van férfi, aki gondoskodjon róluk: ritka eset, hogy magukat kell fenntartaniuk.

A női és férfi természet különbözősége miatt más-más feladatokat kell ellátniuk a nemeknek. A nők is dolgoznak, de feladatuk a házimunka végzése, a gyereknevelés. Az anya még Isten szemében is előrébb való, nagyobb tisztelet illeti meg, mint az apát. A gyermekei szeretetének háromnegyede illeti meg, és a férje részéről jegyajándék, illetve tökéletes gondoskodás jár neki. Abban az esetben viszont, ha részt akar venni a család anyagi fenntartásában, megteheti ezt, de alapvetően ez nem elvárt és ugyanúgy megmaradnak otthoni feladatai, melyek elvégzése az elsődleges feladata. Ahogy a zsidóságban vagy a hinduizmusban is, a gyermekeit nevelő nő fel van mentve a közösségi istentisztelet alól. Az iszlámban megengedett a többnejűség, de csak akkor, ha a férj minden feleségével egyenlően bánik.

A nők legfontosabb birtokolt értékei a Saraf Afaf és a Hayaa, azaz a jó hírük és a szüzességük, ezekre nagyon kell vigyázniuk. A többi valláshoz hasonlóan nem megengedett a házasságon kívüli szexuális élet. Ha egy nő eléri a felnőttkort, azaz menstruálni kezd, el kell kezdenie betartani a rászabott öltözködési normákat, Azaz mindig hosszú ruhát és fátylat kell viselnie, úgy, hogy csak a keze és az arca látszódhasson. A nő testét ebben a vallásban is csak a férje láthatja. Az öltözködés szintén segíti őket a jó hírük és szüzességük őrzésében.

A muszlim vallásban a házassággal kapcsolatban a hozomány kérdése a legérdekesebb, erről részletes utasítások vannak a Koránban. A férfi (!) egy bizonyos összeget ad a leendő feleségnek hozományként, szívből és szívesen, amely összeg felett a nő szabadon uralkodhat, de csak, ha jóra fordítja. Amennyiben még a nemi élet előtt el akar válni a férfi, csak a Mahr, vagyis hozomány, felét kell fizetnie. De ha a nő akar elválni, tanácsos lemondania erről az összegről, pusztán jó szándéka jeleként.

A Korán tanácsokat fogalmaz meg a nők számára, melyek segítik őket az erényesebb és problémamentes élet felé. Ezek közül sok az illendő beszédre vonatkozik: a pletyka, a hazugságok, a túl sok beszéd kerülésére, a Korán és embertársai tiszteletére. Többek közt a kedvességet és a szülők segítését is nagyon fontos erénynek tartja.

Noha a nőket eredetileg védelmezés céljából háremekbe szorította a vallás, részben megkímélve a közösségi feladatoktól, mára egyre több nő vesz részt a közéletben. Egyre többen kezdenek dolgozni, kiszakadni az otthoni környezetből. E mellett komoly mozgalmak születnek válaszként a modernizáció betörésére, hiszen sok nő a vallás tisztasága elleni támadásként éli meg azt. Ennek eredménye többek közt az is, hogy a nyugatabbi országok muszlim közösségeiben is egyre jobban elterjed a fejkendő, illetve a csador viselése.

(Folytatjuk)Hozzászólások

@


Kapcsolódó cikkek

Nők és vallások (5)

Kozma Eszter

A keresztény nő életéről, a rá vonatkozó szabályokról és szokásokról sokkal kevesebb információ lelhető fel, mint a többi vallás követőiről.

2014.2.7.    5


Nők és vallások (3)

Kozma Eszter

A hindu vallásban a nő legfontosabb jellemzői a hűség, a férjhez való ragaszkodás és természetesen a tőle való függés.

2013.12.11.   


Nők és vallások (2)

Kozma Eszter

A zsidó vallásban a nőknek a többi vallás női követőihez hasonló, de sokkal elismertebb szerepe van...

2013.11.28.   


Nők és vallások (1)

Kozma Eszter

Régóta foglalkoztatnak a különböző vallások, azokon belül pedig elsősorban a nők szerepe, a velük szemben támasztott elvárások, feladataik.

2013.11.13.   

A rovat további cikkei

Híres női portrék

Tompa Orsolya

A képi ábrázolásnak számtalan fajtája létezik, de valamennyi maradandó emléket hagy bennünk.

2023.9.26.    2


Magyar névadási szokások

PR-cikk

A szokás, hogy nevet adunk újszülöttnek, állatoknak és dolgoknak, az egyidős az emberiséggel.

2020.8.4.   


Macik, akiket szeretünk (2)

Huszár Ágnes

Van-e híresebb medve a Földkerekségen, mint Micimackó a "csekély értelmű medvebocs"?

2017.7.18.    6


Macik, akiket szeretünk (1)

Huszár Ágnes

Nagy kedvencünk, a Tévé Maci, igaz története. Az esti mese hagyományát a televízió a rádiótól vette át

2017.5.10.    3


Szegények édessége: az egészséges kőtés

Huszár Ágnes

A hat felvidéki hungarikum közé tartozik a paprikás kattancs és a kőtés. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2017.3.29.  1    7


Idesanyám, indítsa el a farom!

Huszár Ágnes

A kurtaszoknyás falvak értékei: népviselete és hagyományőrzése. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.11.23.    40


A bényi kéttornyú templom és rotunda

Huszár Ágnes

A bényi templom és rotunda mellett valahogy közelebb kerül az ember a teremtéshez, az élet lényegéhez. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.10.4.    24


Kettőszázhetvennégy

Huszár Ágnes

Ennyi szóból áll a legősibb összefüggő magyar nyelvemlék, a Halotti beszéd és könyörgés. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.6.9.  4    8