Theodóra, bizánci császárné


Bernád Emese  2004.3.24. 20:53

A ravennai San Vitale-templom presbitériumának két szemben lévő falát két gyönyörű mozaik díszíti.

A keleti falon Jusztinianusz császár és kísérete, vele szemben pedig Theodóra császárné látható udvarhölgyei körében.
A császár egy aranytálon kenyeret tart (felajánlásként), jobbján udvari főemberei, balján egyházi emberek, köztük Maximianus, Ravenna érseke (akinek nevét felirat is jelzi). A nyugati falon lévő mozaikon a diadémmal ékesített császárnő kezében miseborral teli kehely, mellette udvarhölgyei. A mozaikokat frontalitás jellemzi, az ábrázolt alakok egyforma magasak, az uralkodópárt mindössze elhelyezkedésük, díszruhájuk, drágaköves koronájuk és a fejüket övező diadém emeli ki. Ám Theodóra és Jusztinianusz megjelenítése (azonos testtartás, egyforma pompa) a császár és császárné egyenrangúságát jelzi.

Ki volt ez a nő, aki ebben a nőknek nem éppen kedvező korban ekkora tekintélyt vívott ki magának?
Theodóra valószínűleg Szíriában született, de szülei hamarosan Bizáncba költöztek. Apja elnyerte a medvék őrének tisztét a hippodromban. Az egyetlen, ámde nem hiteles forrás a császárné fiatal koráról a császári hadvezér titkárának, Prokópiosznak tulajdonított Titkos krónika, amely szerint Theodóra először színésznő nővére mellett látta el a szobalányi teendőket, majd hetéraként vagy színésznőként kereste kenyerét. A krónika szerint szeretőjével vándorolt a birodalom tartományaiban, és eközben ismerkedett meg a későbbi császárral. De feltételezhető, hogy politikai intrika kapcsán találkoztak.

I. Jusztinianusz 527-ben lépett a trónra. Bizánc történelmének kimagasló egyénisége volt, uralkodása alatt tovább nőtt a császári hatalom. Legfőbb intézkedései közé tartozott egy polgári törvénykönyv összeállítása, amely a császár korlátlan hatalmát hangsúlyozta, valamint védelmezte az egyházat és óvta a magántulajdont. Leszögezték: az állam, az emberhez hasonlóan részekből áll. Legfontosabb részei a császár és a pátriárka. A köztük lévő összhangtól függ a birodalom jövője.

De a fokozott elnyomás a császár ellen fordította a közhangulatot, és 532-ben kitört a fővárosi nép lázadása, amelyet a felkelők jelszaváról Nika (Győzz!) néven tart számon a történelem. A tömeg fosztogatott, kiszabadította a foglyokat és a császári palota kivételével elfoglalták a várost. Jusztinianusz megijedt és menekülni akart, de Theodóra kijelentette, hogy aki koronát visel, annak nem szabad túlélnie trónja elvesztését. Így az uralkodói pár palotájában maradt. Csellel, a felkelők összeugrasztásával sikerült legyőzni a lázadást. A császárné tekintélye a felkelés leverése után megnőtt, férje társuralkodóvá emelte.

Theodórának nagy szerepe volt a császári hatalom megerősítésében, szigorúan megkövetelte például a leborulást az uralkodó előtt és a lábcsókot. Az előkelő családok (akik a császár ellenlábasai voltak) fiait és lányait rákényszerítette, hogy alacsony sorból származó családok (a császár hívei) tagjaival kössenek házasságot. Szerette a pompát, az ékszereket, a szép ruhákat, nagy gondot fordított szépsége ápolására. És bár kapzsinak, zsarnoknak és bosszúállónak tartották, nem feledkezett meg az adományokról sem. Menedékhelyet alapított a prostituáltak számára, középületeket, templomokat emeltetett.Hozzászólások

@


A rovat további cikkei

Híres női portrék

Tompa Orsolya

A képi ábrázolásnak számtalan fajtája létezik, de valamennyi maradandó emléket hagy bennünk.

2023.9.26.    2


Magyar névadási szokások

PR-cikk

A szokás, hogy nevet adunk újszülöttnek, állatoknak és dolgoknak, az egyidős az emberiséggel.

2020.8.4.   


Macik, akiket szeretünk (2)

Huszár Ágnes

Van-e híresebb medve a Földkerekségen, mint Micimackó a "csekély értelmű medvebocs"?

2017.7.18.    6


Macik, akiket szeretünk (1)

Huszár Ágnes

Nagy kedvencünk, a Tévé Maci, igaz története. Az esti mese hagyományát a televízió a rádiótól vette át

2017.5.10.    3


Szegények édessége: az egészséges kőtés

Huszár Ágnes

A hat felvidéki hungarikum közé tartozik a paprikás kattancs és a kőtés. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2017.3.29.  1    7


Idesanyám, indítsa el a farom!

Huszár Ágnes

A kurtaszoknyás falvak értékei: népviselete és hagyományőrzése. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.11.23.    40


A bényi kéttornyú templom és rotunda

Huszár Ágnes

A bényi templom és rotunda mellett valahogy közelebb kerül az ember a teremtéshez, az élet lényegéhez. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.10.4.    24


Kettőszázhetvennégy

Huszár Ágnes

Ennyi szóból áll a legősibb összefüggő magyar nyelvemlék, a Halotti beszéd és könyörgés. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.6.9.  4    8


Felvidéki hungarikumok

Huszár Ágnes

Vajon mit takar a kőttés, kőtés, kattancs, hajtovány fogalma? (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.4.29.    21


Nők és vallások (5)

Kozma Eszter

A keresztény nő életéről, a rá vonatkozó szabályokról és szokásokról sokkal kevesebb információ lelhető fel, mint a többi vallás követőiről.

2014.2.7.    5


Nők és vallások (4)

Kozma Eszter

Az iszlámban a férfiak és nők megkülönböztetésekor kihangsúlyozzák azt, hogy a férfi és a nő egyenlő, de nem egyforma.

2014.1.15.   


Nők és vallások (3)

Kozma Eszter

A hindu vallásban a nő legfontosabb jellemzői a hűség, a férjhez való ragaszkodás és természetesen a tőle való függés.

2013.12.11.