„Köd előttem, köd mögöttem...”


Bolemant Lilla  2008.5.13. 18:26

Szimpózium Lesznai Anna, született Moscovitz Amália életéről és művészetéről.

Köd alattam, köd felettem,/ rég volt, hogy világra jöttem./ Születésem óta fáj:/ egyszer meghalni muszáj!/ Azt, mi közben történt velem,/ nem írja meg történelem./ Kanyargós úton haladtam,/ kedv fölöttem, kín alattam.” (Napló, 1938)

A történelem ugyan nem írta meg Lesznai Anna életútját, ő maga viszont igen „Kezdetben volt a kert” című regényében, amelyet először és utoljára 1966-ban adtak ki, s azóta csak némely könyvtárban és antikváriumban lelhető fel.

A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma Lesznai Anna és világa címmel szervezett szimpóziumán több irányból is betekinthettünk ennek a különleges művésznek az életébe. Az irodalmi és képzőművészeti, valamint nem utolsósorban emberi értékeiről is szóló felszólalásokhoz Lesznai képeiből, hímzésterveiből, hímzéseiből és a róla készült fényképekből összeállított kiállítás adott különleges hangulatú keretet.

Török Petra a körtvélyesi (Nižný Hrušov) paradicsomról, Lesznai szeretett kertjéről, amely számára az egész világot jelentette, adott érdekes összefoglalást naplók, visszaemlékezések tükrében. Itt, Lesznán nőtt fel, és itt, a kastélyban a kor szinte minden művésze, festője megfordult. „E csodavilágból indult Lesznai Anna pályája, e mágikus helyről, a kastélytól, a felvidéktől sohasem tudott elszakadni, bármilyen messze is került térben és időben Körtvélyestől, attól a világtól, ami a mindenséget jelentette számára.”

Szilágyi Judit irodalomtörténész Lesznai és a Nyugat kapcsolatáról szolgált érdekes adatokkal és történetekkel. Lesznai legalább 35 különböző folyóiratba és újságba írt, s a Nyugatban kisebb-nagyobb kihagyásokkal több, mint harminc évig publikált. Verseskötete a Nyugat legelső kötetei között jelent meg. Írt verset, prózát, tanulmányt. Többek között József Attilával közösen is megjelentetett egy verseskötetet „Virágos szerelem” címmel.

Repiszky Tamás „Barátok, kik rég elmentek – a körtvélyesi vendégsereg” címmel tartott nagyon érdekes beszámolót arról, hogy valóban, a korabeli művészek, költők, írók, festők, filozófusok, haladó gondolkodású közéleti személyiségek szinte mindegyike megfordult Lesznán, ahol hetekig, hónapokig élvezték a háziak vendégszeretetét, s a gyönyörű környezetben maradandó értékű műveket alkottak.

B. Kovács István muzeológus a Lesznai által különösen nagyra becsült és szeretett, sajnos ma kevéssé ismert festőről, Gömöry Olivér életútjához, Lesznaihoz, családjához és a körtvélyesi kerthez való viszonyához nyújtott érdekes adalékokkal egészítette ki az író- és festőnőről kialakult képet.

Borgos Anna egy szintén nagyon érdekes történettel bővítette a hallgatóság ismereteit, mégpedig Lesznai Anna és Gyömrői Edit barátságnak történetével, amely mindkettőjük emigrációja után bontakozott ki igazán. Leveleikben nyomon követhető gondolkodásmódjuk és sorsuk hasonlósága, bár kevésszer találkoztak, mivel Lesznai New Yorkban és Londonban, Gyömrői pedig Ceylonban élt. Lesznai kritikát is írt Gyömrői verseskötetéről, amit Rényi Edit versei címmel adott ki, s témája főként a változó női szerepek volt. 1918-tól Lesznai haláláig tartott a barátságuk. Lesznai jelentős művei közé tartoznak meséi is, amelyeknek s gazdag és különleges formavilágával N. Tóth Anikó ismertette meg a hallgatóságot színvonalas hozzászólásában.

Az előadóknak szinte mesebeli s korabeli hátteret biztosítottak a kiállítás rajzai, képei, s a Lesznai Anna tervei alapján készült szőnyeg, amelyen az előadói asztal állt, így mindnyájan sokkal közelebb érezhettük magunkat a kastélyhoz, a kerthez, s a sokrétű tehetséggel megáldott művészhez, és a közvetlen, segítőkész, őszinte, melegszívű emberhez.

„Köd mögöttem, köd előttem.../ száz batyuból szedelődtem,/ száz lány tején nevelődtem,/ zsidó vérrel magyar lettem,/ tótok közé keveredtem,/ földjükön leheveredtem.../ sok gyökérből eggyé nőttem,/ vád mögöttem, vágy előttem.”Hozzászólások

@


Kapcsolódó cikkek

Paradicsomi képek

Póda Erzsébet

Beismerem, mindent én sem tudhatok…

2008.3.6.    1

A rovat további cikkei

A rendteremtés művészete

Huszár Ágnes

Nézzük csak, mit ajánl a témában a szakértő Marie Kondo a Tiszta öröm című könyvében!

2019.1.30.    16


Szlovákul szeretni

Huszár Ágnes

A rendkívül megkapó, egyszerűségében nagyszerű könyvborítón már akkor megakadt a szemem, amikor a kiadó még a megjelenés előtt a világhálón hirdette Durica Katarina legújabb regényét.

2016.6.10.    27


Hétköznapi hőseink

Tompa Orsolya

„Mindenkinek szüksége van egy képzelt világra, ami segít a nehéz időkben.” (Olvasmányélmény)

2016.4.13.    5


Mosolyogni tessék!

Fekete Krisztina

Avagy mindaz, amit Janikovszky Évától tanultam...

2015.4.1.  1    56


Mitől lesz isten az ember?

Póda Csanád

Recenzió a Pesti Magyar Színház Frankenstein című előadásáról.

2015.3.3.    24


Swing – az új magyar sikerfilm

Kiss Adrienn Éva

A legújabb magyar gyártású vígjáték három különböző generációjú nő történetét dolgozza fel.

2015.1.21.    10


És a hegyek visszhangozzák

Pénzes Tímea

A kabuli születésű író és orvos világsikerű regényeiért (Papírsárkányok, Ezeregy tündöklő nap) számos olvasó rajong.

2014.11.6.    5


Erlend Loe: Fvonk

Pénzes Tímea

Egy viszonylag vékony kötet, amely főként kétszemélyes párbeszédekből áll. Két férfi párbeszédéből. (Könyvrecenzió)

2014.9.16.   


100 magyar baka

Szilvási Krisztián

Már 100 év is eltelt azóta. Többségében békében, legalábbis az első világháborúhoz mérten, viszonylagos békében.

2014.8.14.   


Senko Karuza: Szigetlakók

Pénzes Tímea

A lapokról egy letűnőfélben levő életforma köszön vissza, ami sok turista számára jelenti a paradicsomot...

2014.7.17.   


Eldorádó – a poklon túl

Pénzes Tímea

A menekült tematika, legalábbis a hírek szintjén, jelen van mindennapjainkban, de szépirodalmi feldolgozása ritkaságszámba megy.

2014.6.5.    6