Barokk (2)


Bernád Emese  2004.5.18. 20:26

A művészi alkotás alapja e korban a természet utánzása (imitációja) volt. A művészek azonban nem a puszta másolásra, a valóság változtatás nélküli átvételére törekedtek.

A látszat megtévesztő hatásai helyett gondos válogatás útján kívántak eljutni a lényeghez, s a “javított”, “megszépített” természet képét mutatták be.

Fontos szerepet tulajdonítottak a lelki élet ábrázolásának. Kutatták a formákat, melyekkel az érzelmek tükröződését jeleníthetik meg, de a hiteles bemutatás többnyire csak puszta szándék maradt. Eltúlozták a lelki jelenségek és a mozdulatok, gesztusok kapcsolatát, és kizárólag mozgással kívánták az érzelemvilágot kifejezni. Ezen fő jellemvonások kiemelése után meg kell jegyezni, hogy a kor művészete a társadalmi változások következtében korántsem volt ennyire egységes.

A hagyományosan katolikus államok (Spanyolország, Spanyol Németalföld – a mai Belgium, az olasz államok) szobrászatát és festészetét a mozgalmasság, dinamika, látomásszerűség jellemzi. Bernini, a kor legnagyobb szobrásza hatalmas ruharedőivel emberfölöttivé emeli alakjait, akik szokatlan térbeli helyzetükkel is nyugtalanságot, feszültséget érzékeltetnek. Rubens hatalmas, ragyogó színvilágban pompázó hőseiről életöröm, és felfokozott szenvedély sugárzik. Művei élesen elkülönülnek kortársa, a protestáns Hollandiában élő Rembrandt műveitől. Míg Rubensnek főnemesi és magas rangú egyházi megbízóinak igényeit kellett kielégítenie, Rembrandttól a kényelmes (de a hatalmas barokk palotákhoz képest szűk) polgári otthonok falaira akasztható csendéleteket, életképeket, portrékat vártak. Több száz festő „termelt” az elvárásoknak megfelelően (a precíz kidolgozáson, a fény-árnyék játékon és a valósághű színeken volt a hangsúly), de Rembrandt remekműveinek megrendítő lélekrajzát egyikük sem tudta megközelíteni.

Franciaországban a 17. században életre hívott művészeti akadémiák (1635 -- Irodalmi és Művészeti Akadémia, 1641 -- Képzőművészeti Akadémia, 1671 -- Építészeti Akadémia) irányították a művészeteket és diktálták a közízlést. Feladatuk a királyi hatalom dicsőítése és támogatása volt. De az akadémisták hűvös, általánosító kifejezésmódja mellett feltűnt egy másik irányzat is. Nicolas Poussin és Antoine Watteau tiszta vonalú képei, a modern festészet előhírnökei.Hozzászólások

@


A rovat további cikkei

Híres női portrék

Tompa Orsolya

A képi ábrázolásnak számtalan fajtája létezik, de valamennyi maradandó emléket hagy bennünk.

2023.9.26.    2


Magyar névadási szokások

PR-cikk

A szokás, hogy nevet adunk újszülöttnek, állatoknak és dolgoknak, az egyidős az emberiséggel.

2020.8.4.   


Macik, akiket szeretünk (2)

Huszár Ágnes

Van-e híresebb medve a Földkerekségen, mint Micimackó a "csekély értelmű medvebocs"?

2017.7.18.    6


Macik, akiket szeretünk (1)

Huszár Ágnes

Nagy kedvencünk, a Tévé Maci, igaz története. Az esti mese hagyományát a televízió a rádiótól vette át

2017.5.10.    3


Szegények édessége: az egészséges kőtés

Huszár Ágnes

A hat felvidéki hungarikum közé tartozik a paprikás kattancs és a kőtés. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2017.3.29.  1    7


Idesanyám, indítsa el a farom!

Huszár Ágnes

A kurtaszoknyás falvak értékei: népviselete és hagyományőrzése. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.11.23.    40


A bényi kéttornyú templom és rotunda

Huszár Ágnes

A bényi templom és rotunda mellett valahogy közelebb kerül az ember a teremtéshez, az élet lényegéhez. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.10.4.    24


Kettőszázhetvennégy

Huszár Ágnes

Ennyi szóból áll a legősibb összefüggő magyar nyelvemlék, a Halotti beszéd és könyörgés. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.6.9.  4    8


Felvidéki hungarikumok

Huszár Ágnes

Vajon mit takar a kőttés, kőtés, kattancs, hajtovány fogalma? (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.4.29.    21


Nők és vallások (5)

Kozma Eszter

A keresztény nő életéről, a rá vonatkozó szabályokról és szokásokról sokkal kevesebb információ lelhető fel, mint a többi vallás követőiről.

2014.2.7.    5


Nők és vallások (4)

Kozma Eszter

Az iszlámban a férfiak és nők megkülönböztetésekor kihangsúlyozzák azt, hogy a férfi és a nő egyenlő, de nem egyforma.

2014.1.15.   


Nők és vallások (3)

Kozma Eszter

A hindu vallásban a nő legfontosabb jellemzői a hűség, a férjhez való ragaszkodás és természetesen a tőle való függés.

2013.12.11.