Csángó imádságok


Dömény H. Árpád  2009.7.6. 5:41

Petrás Mária csángó keramikusművész kiállításáról.

A moldvai csángó értékeket összegyűjtő és abból ízelítőt adó zabolai csűrmúzeumnál megfelelőbb miliőt nem is lehetett volna találni Petrás Mária, egyházi témájú, biblikus jellegű kerámiái számára. A művésznő a Bákó megyei Diószénből származik, keramikus és népdalénekes. A Mária erejével címet viselő vándorkiállítást a Hargita Megyei Kulturális Központ szervezte, és első ízben kerül az erdélyi közönség elé.

A budapesti Magyar Iparművészeti Főiskolán – Csekovszky Árpád és Kő Pál növendékeként – jelesre diplomázott, 52 éves Petrás Mária sajnos nem lehetett személyesen jelen a kiállításon. De egyénisége ott ragyogott mind a 25 darab, eredendő szépséget megjelenítő, üde nőalakjaiban, és a hangfelvételről megszólaltatott hitvallása is a látogatók sorai közé varázsolta őt.

Zabola csupán a körút második állomása, az alkotásokat ugyanis Csíkszeredába, Székelyudvarhelyre, Gyergyószentmiklósra és Kolozsvárra is elviszik. Sőt, a tárlatot megnyitó Hegedűs Enikő budapesti művészettörténész ígérete szerint a Bákó megyében élő csángó-magyar közösségekhez is eljutnak ezek az ősrégi csángó kultúrát hirdető, tűzben kiégetett agyagplasztikák.

A plasztikákon megjelenített Krisztus, a Napba öltözött Mária, a Szent Család, Szent István, a Keresztlevétel, az Angyali üdvözlet, a vizitáció modelljei mind Petrás Mária környezetéből valók. A művész a falutársairól és a családtagjairól mintázta a kompozíciókon szereplők arcvonásait és öltözetét. Azokra a csodálatos csángó asszonyokra emlékezik, akik között nevelkedett. Az édesanyjára, aki nyolc gyermeket szült, s akire már-már szentként tekint, mert sokat dolgozott, sokat imádkozott, némán, panasz nélkül tűrt, és szelíden szolgálta családját.

Egyik korábbi interjújában Petrás Mária úgy fogalmazott: „Minden emberben ott lakik a Teremtő, s rajtunk áll, milyen szerepben szolgáljuk világmegváltó szándékait.”

Alkotásaiból kiérezni a szándékot: megmutatni, hogy maroknyi népe nemcsak hogy kiállta a legvadabb történelmi viharokat, de megőrizte nyelvjárását, kultúráját, imádságait. Bibliai témájú domborműveiről valójában az ezeréves csángó hitvilág köszön vissza. Banner Zoltán művészettörténész a következő gondolatban fogalmazta meg Petrás Mária művészetének jelentőségét: „A csángó falvak imái és énekei öltenek testet szobraiban, amelyek aztán újra imádságot és éneket fakasztanak.”

„Nálunk, a faluban imádságos harangozással kezdődött a nap, és azzal is ért véget. A családok gazdagságát 8-10-12 gyermek jelentette. Hétköznap azért dolgozott az ember erővel és szorgalommal, mert előtte állt egy-egy ünnep. Az ünnepek előtt mindig nagy készülődések voltak. Az emberek kitisztították a lelküket, életüket, házukat, istállóikat, óljaikat, kertjeiket, falujukat. Megbocsátottak egymásnak, misére mentek szép, ünneplő ruhában, és délután megjárták egymást. Az ünnepek nagy örömben teltek. Mindent meg tudtak teremteni maguknak, úgy, hogy nem voltak senkinek a szolgái. Tudták, hogy mi a rendje a világnak, mert a nap, a hold, a csillagok, az idő járása és a mélységes Isten-hitük útbaigazította őket. Akármit nem cselekedtek, akármit nem ejtettek ki a szájukon. Névtelen szentek között nőttem fel, akik a sereg gyermekükkel körülvéve tudtak énekelve fonni, szőni, gyönyörűen hímezni. Varázslatossá tudták tenni azt a nehéz világot. Böjttel és imádsággal, Mária erejével elmesszítették a testi-lelki bajokat. Az ő képüket szeretném példaként a világ elé tárni.”
(Petrás Mária)

A lélekmelengető alkotások augusztus 10-ig kapnak helyet a zabolai csángómúzeumban. A múzeum alapítója, Pozsony Ferenc professzor arra kéri a tárlatra kíváncsi látogatókat, hogy előzetesen jelentkezzenek be a 0267 375 519-es vagy 0267 375 576-os telefonszámokon, ugyanis a múzeumnak nincs állandó munkatársa.Hozzászólások

@


A rovat további cikkei

A rendteremtés művészete

Huszár Ágnes

Nézzük csak, mit ajánl a témában a szakértő Marie Kondo a Tiszta öröm című könyvében!

2019.1.30.    16


Szlovákul szeretni

Huszár Ágnes

A rendkívül megkapó, egyszerűségében nagyszerű könyvborítón már akkor megakadt a szemem, amikor a kiadó még a megjelenés előtt a világhálón hirdette Durica Katarina legújabb regényét.

2016.6.10.    27


Hétköznapi hőseink

Tompa Orsolya

„Mindenkinek szüksége van egy képzelt világra, ami segít a nehéz időkben.” (Olvasmányélmény)

2016.4.13.    5


Mosolyogni tessék!

Fekete Krisztina

Avagy mindaz, amit Janikovszky Évától tanultam...

2015.4.1.  1    56


Mitől lesz isten az ember?

Póda Csanád

Recenzió a Pesti Magyar Színház Frankenstein című előadásáról.

2015.3.3.    24


Swing – az új magyar sikerfilm

Kiss Adrienn Éva

A legújabb magyar gyártású vígjáték három különböző generációjú nő történetét dolgozza fel.

2015.1.21.    10


És a hegyek visszhangozzák

Pénzes Tímea

A kabuli születésű író és orvos világsikerű regényeiért (Papírsárkányok, Ezeregy tündöklő nap) számos olvasó rajong.

2014.11.6.    5


Erlend Loe: Fvonk

Pénzes Tímea

Egy viszonylag vékony kötet, amely főként kétszemélyes párbeszédekből áll. Két férfi párbeszédéből. (Könyvrecenzió)

2014.9.16.   


100 magyar baka

Szilvási Krisztián

Már 100 év is eltelt azóta. Többségében békében, legalábbis az első világháborúhoz mérten, viszonylagos békében.

2014.8.14.   


Senko Karuza: Szigetlakók

Pénzes Tímea

A lapokról egy letűnőfélben levő életforma köszön vissza, ami sok turista számára jelenti a paradicsomot...

2014.7.17.   


Eldorádó – a poklon túl

Pénzes Tímea

A menekült tematika, legalábbis a hírek szintjén, jelen van mindennapjainkban, de szépirodalmi feldolgozása ritkaságszámba megy.

2014.6.5.    6


Stefano Benni: Gyorslábú Achille

Pénzes Tímea

Amikor hősünk, kéziratokkal a hóna alatt, kilépett az ajtón, a világ nem volt meg.

2014.4.25.    9