Nyelvi kalandozásaink


Huszár Ágnes  2012.11.8. 6:14

Avagy egy tizenhat nyelvű tolmács, Lomb Kató, tanácsai a nyelvtanuláshoz

Egy igazi kalandort ismerhetünk meg, ha elolvassuk Lomb Kató Így tanulok nyelveket vagy az Egy tolmács a világ körül című könyveinek egyikét.

Lomb Kató nevét először az egyik angoltanáromtól hallottam, és rögtön megragadt a fejemben a Kató név. A tanárom konverzációs, vagyis beszélgetős angolórákat tartott nekünk, és az ő óráin sikerült – persze közös erővel – először elolvasnom egy regényt angol nyelven. Hatalmas sikerélményként éltem meg, hogy Paulo Coelho The Alchemist című művét angolul olvastuk el. Olvasás közben motivált a tapasztalat, hogy fejezetről fejezetre könnyebben értettem meg a történetet. A regényt olvasva szójegyzéket készítettünk, egyre több kifejezést és szókapcsolatot tanultunk meg, és egyre könnyebben értettük meg az igeidők használatát is. Azokon a nyelvórákon bizony Lomb Kató nyelvtanulási módszerének egyik alapvető elemét – az eredeti nyelven történő olvasást – használtuk az angol elsajátítására.

Lomb Kató 1909-ben Pécsett született, 2003-ban Budapesten hunyt el, és a világ első szinkrontolmácsai közé tartozott. Nyelvi kalandornak is nevezhetnénk, habár ő maga a lingvista megnevezést kedvelte, ez alatt pedig „a nyelvet gyakorlati célokból elsajátítani kívánó embert” értette. Saját bevallása szerint egész életét a nyelvtanulás jellemezte, hiszen tizenhat nyelvet sajátított el, és mindig a kíváncsiság hajtotta őt. A tolmácsolás és a fordítás volt a kenyérkereső mestersége is: a magyar mellett az orosz, az angol, a francia és a német nyelvet bármely kombinációban, azonnali váltással fordította. Az olasz, spanyol, japán, kínai és lengyel nyelven szintén tolmácsolt, hat nyelven pedig (bolgár, dán, héber, román, szlovák, ukrán) szép- és szakirodalmi fordítási gyakorlata volt. További tizenegy nyelven megértette a publicisztikai írásokat, emellett a latin nyelvet is ismerte, és az idegen szavak értelmét gyakran a latin alapszóból szűrte le.

Ez a poliglott hölgy eredetileg kémiából doktorált, de a főiskola után nagyon hamar eldöntötte, hogy nyelvtanításból fog megélni. Eleinte a tanítványaihoz képest mindig csak egy-két nyelvleckével volt előrébb az angol nyelvtankönyvben, de nagyon élvezte, és megfelelőnek tartotta a tanítva tanulok elv használatát. Az élet később inkább a fordítás és a tolmácsolás felé sodorta, és a második világháború után olyan munkákat sikerült kapnia, ahol a már megtanult nyelveket gyakorolhatta, miközben szüntelenül új nyelveket tanulhatott.

Nyelvtanulási módszerének alapköveit az olvasás, a motiváció és a megfelelő mennyiségű, nyelvtanulásra szánható idő megléte jelentette. Lomb Kató nem tartotta magát nyelvzseninek, nem hitt a nyelvtehetségben sem. Azt vallotta, hogy a motiváció, a kíváncsiság és a tanulásra fordított idő bárkit eljuttathat több nyelv elsajátításához. A tudás legfontosabb tárának a könyvet tartotta, ami nem lesz hűtlen hozzánk, nem un meg minket, mindig újat nyújt, és amit egyedül fel lehet fedezni. A könyvet az olvasó magával viheti, maximálisan kihasználhatja a tanulásra, hiszen még jegyzetelhet is a lap szélére. Lomb Kató hasztalannak tartotta a nyelvkönyvek mesterkélt szövegeit, ezért általában egy szépirodalmi vagy szórakoztató jellegű művet kezdett olvasni az adott idegen nyelven. A szavak megtanulására is az olvasást tartotta a legjobb módszernek, amikor a nyelvtanuló elsősorban a szövegkörnyezetből (kontextusból) jön rá a szavak értelmére. Nem hagyta, hogy olvasás közben a bonyolult kifejezések megakasszák a tanulást. Azt vallotta, hogy ha az adott szó fontos, előbb-utóbb újból előkerül a szövegből, és az értelmét is megmutatja a szövegkörnyezet. A nyelv szabályait és szerkezetét is az olvasáson keresztül fedezte fel, mindig olyan olvasmányt választott, amely őt magát nagyon érdekelte, ezért szinte észrevétlenül tanulta meg a nyelvtant is.

Az idegen nyelvek szabályait nem tartotta feleslegesnek, iránymutató jelzésekként tekintett azokra, amit a nyelvtanulóknak tudatosítaniuk kell. Ugyanígy fontosnak tartotta az adott nyelv kiejtésének megtanulását: nemcsak a szavak, hanem a mondatok helyes hangsúlyozásának elsajátítását. Meglátása szerint az a személy ismerheti alaposan az adott nyelvet, aki a beszéd, a megértés, az olvasás és az írás területén is folyamatosan halmozza a tudását. A nyelvtanulásban nemcsak a cél elérését tartotta fontosnak, hanem magát az utat is, ami élvezetes lehet, ami felfelé visz, és amely során „a látóhatár minden megmászott hágó után tágul, szépül.”

Végül, ha Lomb Kató meglátásait összefoglaljuk, a tizenhat nyelven tudó tolmács szerint így tanuljunk nyelveket: „A legbiztosabb és legfájdalom-mentesebb út a perfekt – mondjuk – németséghez, hogy az ember németnek születik.” És ha ezt a soha vissza nem térő alkalmat elmulasztottuk, akkor „lehet úgy is, hogy az ember lehetőleg fiatal korában és hosszú időn át német nyelvterületen él.” De ha ez sem valósítható meg, akkor „választható az a megoldás, hogy rendszeresen és szorgalmasan hetenként két vagy több nyelvórát veszünk, és 4-5 év múlva eljutunk az igényes mivoltunkat kielégítő tudás színvonalára.”

Ha a harmadik utat vagyunk kénytelenek választani (általában az átlagos nyelvtanulónál ez a helyzet), akkor segítségünkre lehetnek Lomb Kató, az Így tanulok nyelveket című könyvében összefoglalt módszer lépései is. És hogy miért tanuljunk nyelveket? A szerző szerint egyedül a nyelvekben jelent értéket a laikusság. „A nyelv az egyetlen, amit rosszul is érdemes tudni” – hangoztatta a tizenhat nyelven olvasó, beszélő szinkrontolmács.Hozzászólások

Anna, 08. 11. 2012 12:56:14
nagyon erdekes cikk!
@


A rovat további cikkei

A rendteremtés művészete

Huszár Ágnes

Nézzük csak, mit ajánl a témában a szakértő Marie Kondo a Tiszta öröm című könyvében!

2019.1.30.    16


Szlovákul szeretni

Huszár Ágnes

A rendkívül megkapó, egyszerűségében nagyszerű könyvborítón már akkor megakadt a szemem, amikor a kiadó még a megjelenés előtt a világhálón hirdette Durica Katarina legújabb regényét.

2016.6.10.    27


Hétköznapi hőseink

Tompa Orsolya

„Mindenkinek szüksége van egy képzelt világra, ami segít a nehéz időkben.” (Olvasmányélmény)

2016.4.13.    5


Mosolyogni tessék!

Fekete Krisztina

Avagy mindaz, amit Janikovszky Évától tanultam...

2015.4.1.  1    56


Mitől lesz isten az ember?

Póda Csanád

Recenzió a Pesti Magyar Színház Frankenstein című előadásáról.

2015.3.3.    24


Swing – az új magyar sikerfilm

Kiss Adrienn Éva

A legújabb magyar gyártású vígjáték három különböző generációjú nő történetét dolgozza fel.

2015.1.21.    10


És a hegyek visszhangozzák

Pénzes Tímea

A kabuli születésű író és orvos világsikerű regényeiért (Papírsárkányok, Ezeregy tündöklő nap) számos olvasó rajong.

2014.11.6.    5


Erlend Loe: Fvonk

Pénzes Tímea

Egy viszonylag vékony kötet, amely főként kétszemélyes párbeszédekből áll. Két férfi párbeszédéből. (Könyvrecenzió)

2014.9.16.   


100 magyar baka

Szilvási Krisztián

Már 100 év is eltelt azóta. Többségében békében, legalábbis az első világháborúhoz mérten, viszonylagos békében.

2014.8.14.   


Senko Karuza: Szigetlakók

Pénzes Tímea

A lapokról egy letűnőfélben levő életforma köszön vissza, ami sok turista számára jelenti a paradicsomot...

2014.7.17.   


Eldorádó – a poklon túl

Pénzes Tímea

A menekült tematika, legalábbis a hírek szintjén, jelen van mindennapjainkban, de szépirodalmi feldolgozása ritkaságszámba megy.

2014.6.5.    6


Stefano Benni: Gyorslábú Achille

Pénzes Tímea

Amikor hősünk, kéziratokkal a hóna alatt, kilépett az ajtón, a világ nem volt meg.

2014.4.25.    9