Boszorkányüldözések 3.


Bolemant Lilla  2008.3.1. 17:15

Ezekben az időkben úton-útfélen boszorkány termett, akiket sürgősen el kellett égetni...

A boszorkányok kínvallatásával együtt járt az a jelenség, hogy ahol korábban csak egy, viszonylag „jelentéktelen” boszorkány volt, a kínvallatások után nyomban kettő, vagy akár tíz ijesztő ellenség támadt. Bamberg városában a véres boszorkányüldözések idején, az 1620-as években letartóztatták magát a püspöki kancellárt, aki gyanúsan enyhe ítéleteket hozott. Megkínozták és megégették.

A kínvallatás megerősítette a Boszorkánykalapács által meghatározott boszorkányteóriát is. A kihallgató egyik kezében a kézikönyvet tartotta, a másikban a kínpad csavarját, és a könyvből feltette a kérdéseket, mígnem a kívánt választ megkapta. Minél több boszorkányt hallgattak ki, annál terjedelmesebbé vált a teória.

Ebben az időben különösen aggasztotta mind a dominikánusokat, mind a pápát a terméketlen férfiak számának riasztó növekedése. A félelemnek talán valós alapja is volt: a keresztény vallás végtelen antiszexualitása, a természetes szexualitás bűnnek és szégyennek bélyegzése és az emberi test undorítóként való beállítása okozhatott impotenciát. A furcsa mégiscsak az volt, hogy az egyházat, amely évszázadokon keresztül igyekezett visszafogni a keresztények szexuális életét, most, amikor úgy tűnt, hogy a boszorkányok mindent megtesznek ennek érdekében, aggodalom töltötte el. Ebben talán az egész férfitársadalomnak az impotenciától való, tudat alatti félelme rejlik.

Az 1440-es években a világi bíróságok eldöntötték, hogy az ördöggel történő nemi közösülés halállal büntetendő cselekmény. Gondot csak az okozott, hogy az egyházi hatóságok nem óhajtottak vért látni – az egyház hierarchiájába nem tartozott bele a hóhér. Így hát az egyházi bíróságok átadták a kínzásoktól elgyötört áldozatot a világi hatalomnak, azzal a gyengéd figyelmeztetéssel, hogy kerüljék a vérontást. A világi hatalom szó szerint engedelmeskedett: a boszorkányokat általában felakasztották, vagy megégették.

A boszorkányság olyan bűn, volt, amelyre a megszokott bírósági eljárásokat nem lehetett alkalmazni. A középkori bírósági eljárások változóban voltak. A per lefolytatása a központi hatalom, a hivatalos szervek feladata lett. A jogtudósok szerint az esküdteknek nem származhatott hasznuk a vádlott elítéléséből, a beismerő vallomást nem lehetett fenyegetéssel vagy erőszakkal kikényszeríteni, ezért a bizonyítékhoz tanúkat kellett előállítani, és ezeket nem lehetett sem ajándékokkal, sem fenyegetéssel tanúskodásra bírni. A boszorkányperekben az eljárás fordított volt: a vádlottat kellett megkínozni, hogy beismerje bűnét, és lelke üdvösségre jusson. Tanúként olyan személyeket is előállíthattak, akiknek egyébként nem engedtek tanúskodni: elítélt bűnözőt, olyan személyeket, akiknek előnyük származott a vádlott elítéléséből, gyermekeket és nőket. A tanú őszinteségét nem vizsgálták.

A boszorkányperek célja nem az igazság kiderítése, hanem a boszorkány megsemmisítése volt.

(Eretnekek
Amikor Európában egyetlen vallás uralkodott, a keresztény vallás, minden ettől eltérő eszmét téveszmének, végső soron eretnekségnek nyilvánítottak. Az eretnekek veszélyt jelentettek a hatalom számára, úgyhogy meg kellett őket semmisíteni. A római katolikusok általában megégették eretnekeiket – akik között sok protestáns volt – a protestánsok a megégetés mellett megfojtották, vagy felakasztották saját eretnekeiket – akik között sok katolikus is volt.
A „szeretettan” ezen prédikátorainak együttes erővel sikerült megsemmisíteniük annyi embert, hogy a számukat még csak megközelítően sem lehet megítélni, de amely szám az évszázadok során valószínűleg hatjegyűvé növekedett.)

Írásunk a Aspekt folyóirat cikke alapján készült.Hozzászólások

@


Kapcsolódó cikkek

Nőbe bújt kísértés

Póda Erzsébet

„Pikáns” eset mozgatta meg hétvégén a felvidéki magyar internet-követők fantáziáját.

2015.3.29.    30


Az utolsó „boszorkány”

Jády Mónika

A svájci Glarusban fényinstallációval, valamint irodalom- és kultúrtörténeti körúttal emlékeznek a több mint 200 éve kivégzett Anna Göldire.

2013.9.7.    22


Boszorkányüldözések 2.

Bolemant Lilla

A boszorkányüldözés a kora középkorban gyakorlatilag lehetetlen volt:

2008.2.3.   


Boszorkányüldözések 1.

Bolemant Lilla

Avagy rettegés a démonoktól...

2008.1.16.   

A rovat további cikkei

Megint nőies

Póda Erzsébet

Ki a nőies és ki nem az? Mit kell tenni a nőiességért? Egyáltalán: mitől nő a nő?

2019.7.1.  2    15


Nőnap – a miénk!

Póda Erzsébet

Ünnepeljük-e a nőnapot vagy sem? Egy ideje nagy dilemma.

2019.3.7.    31


Kényszer és ártalom

Tompa Orsolya

A nők elleni erőszak évek óta beszédtéma. Mindig hallhatunk, olvashatunk róla, láthatunk sokkoló videókat, amelyek a témáról szólnak. Kis házi felmérésünk a témáról.

2018.11.25.    5


És mivel folytatódik? (2)

Póda Erzsébet

A lélekbúvárok szerint az egész nagyon egyszerű: az ember papírt és ceruzát vesz a kezébe, és feljegyzi a házasság mellett szóló érveket.

2018.5.8.    9


Az esküvővel kezdődik (1)

Póda Erzsébet

A házasság arról szól, hogy a kezdeti eufórikus, érzelmekben gazdag időszakot felváltják a szürke hétköznapok.

2018.4.26.    10


Valentin-napi nagy Ő lista

Busai Hajnalka Lilla

Talán meg kellene tanulnunk elfelejtkezni a női magazinok által belénk sulykolt módszerekről...

2018.2.14.    9


A marionett bábuk

Oriskó Renáta

A marionett bábuk nap, mint nap magukra csatolják a láthatatlan zsinórokat, hogy mások kedvükre rángathassák őket.

2017.7.24.    14


A szépség ezer arca

Oriskó Renáta

A világ állandóan változik, mindig más a követendő példa, mások az aktuális trendek.

2017.6.1.    15