Keresőmunka, házimunka


Bernád Emese  2006.6.30. 19:01

Az International Social Survey Programme keretében 2002-ben 38 országban készült adatfelvétel a „Család és társadalmi szerep” témájában.

A vizsgálat központi kérdéskörei a házimunka és a keresőmunka összeegyeztethetősége, a nők munkapiaci szerepvállalása és annak családra való hatása voltak. A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének most megjelent, 82-es számú Kutatási Jelentése e vizsgálat legfőbb magyarországi eredményeit mutatja be.

Míg tőlünk nyugatabbra az utóbbi húsz évben a kétkeresős családmodell erőteljes elterjedése -- ami a főállású háziasszonyok számának csökkenését, valamint a munkapiacon megjelenő nők számának emelkedését vonta maga után -- tapasztalható, addig a magyar nők munkapiaci helyzetére a 80-as évek végén bekövetkezett politikai és gazdasági változások negatív hatással voltak. A szocialista gazdaságpolitika által preferált teljes foglalkoztatottság eredményeképpen a dolgozó nők aránya a 80-as évek végéig 72,8 %-os volt. Ezután zuhanásszerű változás következett be a magyar nők életében: 1997-ben már csak 52,6%-uk volt gazdaságilag aktív. Igaz, 2002-re ez a mutató 56,4%-ra nőtt. (Összehasonlítás: az utóbbi húsz évben Ausztriában 48%-ról 62-re, Olaszországban 38-ról 46-ra, Hollandiában 36-ról 65-re, az Egyesült Királyságban pedig 57-ről 69%-ra nőtt a munkaerőpiacon jelen lévő nők aránya.)

Ebből következik az is, hogy míg tőlünk nyugatabbra új keletű jelenség a kétkeresős családon belüli aránytalan munkamegosztás, addig itthon ez a probléma már régóta foglalkoztatja a közvéleményt. Annak ellenére ugyanis, hogy a nők a férfiakkal szinte azonos részt vállaltak a kereső munkában, a magyar társadalom megőrizte azt a tradicionálisnak nevezett nemi szerepfelfogását, amely szerint a nő feladata a háztartás és a család ellátása, a férfira pedig kizárólag a családfenntartó szerepe hárul.

A magyar nők heti átlagban kb. 28 órát töltenek házimunkával, szemben a férfiak 11 órájával. Tehát a család összes házimunkára fordított idejének 73%-a jut a nőre. A házimunkára fordított időt döntően befolyásolja az életkor: a kisgyermeket nevelők és a nyugdíjas generáció hölgytagjai az átlagosnál is többet, 30-35 órát dolgoznak otthon. Nem elhanyagolható a lakóhely szerepe sem: míg a Budapesten és más nagyvárosokban élő nők átlagosan 23 órát, addig falusi sorstársnőik átlagosan 34 órát fordítanak a házimunkára hetente.

Elmondható, hogy a magasabb iskolázottsággal csökken a házimunkára fordított idő. A nő jövedelmének is döntő hatása van a házimunkára: a legtöbb időt azok töltenek házimunkával, akiknek egyáltalán nincs jövedelmük, vagy férjüknél jóval kevesebbet keresnek, míg legkevesebbet azok, akik főkeresőnek számítanak. A főállásban dolgozó nők kb. heti 19 órát töltenek otthoni munkával, míg a nem dolgozók kb. 34-35-öt, tehát egy főállásnak megfelelő időtartamban foglalkoznak házimunkával.

A férfiak közül a legidősebbek végzik a legtöbb házimunkát, átlagosan heti 15 órát. A legfiatalabbak jóval kevesebbet töltenek ezzel, mindössze 8 órát hetente. A lakóhely a férfiak esetében is jelentősen befolyásolja házimunkára szánt időt: míg faluhelyen átlagosan 14 órát (ide tartozik a ház körüli teendők ellátása is), addig a nagyobb településeken mindössze 9 órát töltenek házimunkával.

Meglepőek a munkanélküli férfiakra vonatkozó adatok. Míg egy munkanélküli nő esetében a házimunka tartama a keresőmunkával töltött idővel azonos, addig a keresőtevékenységet nem folytató férfi alig végez több otthoni munkát (13 óra), mint dolgozó társai (7-9 óra). Ezt a megállapítást, miszerint nincs nagyságrendi különbség a pénzkereső és a munkanélküli férfiak otthoni szerepvállalása között, nemzetközi adatok is alátámasztják. Szakemberek szerint ez a jelenség azzal magyarázható, hogy míg a gazdaságilag inaktívvá váló nők számára adódik egy elfogadható társadalmi szerep, a főállású háziasszony szerepe, addig a munkanélkülivé váló férfiak vákuumba kerülnek, nem létezik számukra bevált túlélési stratégia.

De vajon mennyire elégedettek ezzel a helyzettel a magyar nők és férfiak? A nők 56%-a ért egyet (27%-uk részlegesen) azzal az állítással, miszerint a férfiaknak többet kellene vállalniuk a házimunkából, viszont csupán 37%-uk érzi úgy, hogy sokkal több vagy valamivel több házimunkát végez, mint amennyi igazságos lenne. A férfiak 35%-a részben, 50%-a pedig nagyobb részt egyetért azzal a kijelentéssel, hogy a férfiaknak nagyobb részt kellene vállalniuk az otthoni munkából, viszont csupán 40%-uk gondolja azt, hogy személy szerint kevesebb házimunkát végeznek, mint amennyi igazságos lenne.

A férfiak 56%-a úgy véli, igazságosan vállal részt az otthoni teendőkből, míg 3%-uk sokallja háztartási feladatait. Ami leginkább meglepő: a megkérdezett nők nagyobb része teljesen elfogadhatónak tartja, hogy többet vállal a házimunkából.

És bár ez látszatra összefügghet a magyarok tradicionálisnak nevezett nemi szerepfelfogásával, valójában ez nem kizárólag hazai jelenség. Az EU más országaiban is tapasztalható, hogy a nők és férfiak többsége elfogadhatónak tartja a saját párkapcsolatában kialakult munkamegosztási arányokat.Hozzászólások

@


Kapcsolódó cikkek

Dolgozom, tehát vagyok(2)

Bernád Emese

Bizony, nem mindenkinek adatik meg, hogy a neki legjobban tetsző munkát kapja...

2006.7.31.   


Dolgozom, tehát vagyok

Bernád Emese

Az ember számára mindig fontos volt a munka. Aki nem dolgozik, ne is egyék -- szólt a népi intelem is.

2006.7.25.   


Álláskeresőknek

Kabók Zita

Feltételezhetően mindenki szembesült már munka-ügyben azzal a problémával, hogy professzionális tanács híján nem tudta milyen irányban induljon el.

2006.5.29.   

A rovat további cikkei

Viperafészkek

Póda Erzsébet

Nők – ezerfélék. A közvélemény nincs túl jó véleménnyel róluk, és ők sem egymásról.

2024.1.24.    25


Nők a kutatásban és az IT területein

PR-cikk

A nemek közti egyensúly hiánya továbbra is kiemelt probléma a kutatási és az IT területeken. Sajnos mai napig tény, hogy mind globálisan, mind országonként vizsgálva a nők jelentősen alulreprezentáltak ezekben a szektorokban.

2024.1.14.   


A világ legjobban fizetett női sportolói

PR-cikk

A sport óriási pénz- és szórakozási forma világszerte, bár a nemek között még a 21. században is hatalmas szakadékok vannak.

2023.4.2.   


Valentin-napi nagy Ő lista

Busai Hajnalka Lilla

Talán meg kellene tanulnunk elfelejtkezni a női magazinok által belénk sulykolt módszerekről...

2023.2.12.    9


Nincs felmentés

Jády Mónika

A szexuális zaklatásra vagy erőszakra soha nincs és nem is lehet semmilyen mentség, semmilyen felmentés!

2022.4.2.    11


Holtomiglan-holtodiglan

Faar Ida

A bűnügyi hírekben sajnálatos módon mindennapossá vált a családi tragédiák sora.

2022.3.25.   


Női kategóriáink

Póda Erzsébet

Nők: férjezettek, elváltak, szinglik, újraházasodtak, gyermektelenek, sokgyermekesek.

2021.2.26.    26


Egyedül

Póda Erzsébet

Nemrég egy idézet indult körútjára a közösségi oldalon: „Ha összebarátkozol saját magaddal, sosem leszel egyedül.”

2020.10.17.    17


Független

Tilajcsík Dóra

A „függetlenség” kifejezést hallva az utóbbi években valahogy mindenki elborzad.

2020.6.27.