Egyiptom művészete (3)


Bernád Emese  2003.10.1. 14:50

Az egyiptomi művészet szigorú konvencióit csak IV. Amenhotep rúgta fel, aki monoteisztikus államvallást vezetett be.

Uralkodása alatt a művészek elvetették a merev, szabályozott ábrázolásmódokat és személyesebb légkört ragadtak meg. Az egyiptomiak hite szerint az önmagától keletkezett Atum áll az istenek élén. Ő nemzi Sut, a levegőistent és Tefnutot, a nedvességistennőt, akik aztán Gebet, a föld istenét és Nutot, az ég istennőjét nemzik. Tőlük származik Ozirisz, a termékenységet hozó árvíz istene, Ízisz, a királyi trón istennője, Széth, a sivatag és a viharok istene, valamint Nephthüsz,a ház istennője. Ozirisz az egyiptomi vallás és halálkultusz fontos alakja. A mítosz szerint Széth megölte Oziriszt, holttestét szétdarabolta és szétszórta. Ízisz, Ozirisz testvére és felesége megkereste és összeillesztette férje testrészeit, így az újjáélesztett Ozirisz második életet kezdett a holtak királyaként. Kettejük gyereke Hórusz, a királyok védelmezője, aki bosszút áll apja gyilkosán. Győzelme után átveszi az uralmat Felső- és Alsó-Egyiptom fölött. Hórusz a mindenkori uralkodóban ölt testet, ezért viselik a királyok a Hórusz címet.

Ezt az ősi hitet rúgta fel IV. Amenhotep vallási reformja, amely Aton napisten – aki sugaraival élteti a növényeket és az állatokat, melegséggel tölti el az emberi lelket -- monoteista kultuszát hirdette. A fáraó felvette az Ehnaton (Aton szolgája) nevet és új székhelyet alapított a mai el-Amarna helyén. Hasonló gondolkodású művészekkel vetette körül magát, akik felrúgták a hagyományos ábrázolásmódot és a naturalisztikus, szabadabb, kevésbé kötött megjelenítést helyezték előtérbe. A tradicionális megjelenítés (a testi hibák kendőzése) helyett az Ehnatont ábrázoló szobor már-már karikaturisztikus képet ad a mindenható uralkodóról: hosszú nyak, vékony karok, beesett mellkas, széles csípő. De a kötelező (bár a hagyományokat felrúgó) uralkodói portrék mellett megjelennek a fáraó és családja mindennapi életét bemutató alkotások is. Ennek a kornak a legismertebb alkotása Nofertiti, a fáraó feleségének mellszobra.

De Ehnaton halálával a város és az amarnai művészet napjai is meg voltak számolva. Már a Nílus-menti birodalom következő királya, Tutankhamon szakított elődje reformjával és visszatért az ősi hagyományokhozHozzászólások

@


Kapcsolódó cikkek

Pár szó a rosette-i kőről

Bernád Emese

A titokzatos egyiptomi kultúra régóta foglalkoztatja az embereket.

2006.1.21.   


Az amarnai művészet

Bernád Emese

Az egyiptomi művészet egyetlen célt követett: az uralkodó és az istenek felmagasztalását szolgáló alkotások létrehozását.

2005.7.20.   


Ehnaton vallási reformja

Bernád Emese

A fáraó és a papság hosszú ideig egyetértésben élt. A papok fenntartották a fáraó istenkultuszát, amiért bőkezű adományokban részesültek.

2005.6.27.   


Titokzatos Egyiptom

Bernád Emese

A hegyek és sivatagok közé bezárt Egyiptom története, amely az emberiség írott történelmének ötezer évéből több mint háromezret kísér végig, nagyon sokáig ismeretlen volt.

2005.6.12.   


Egy szép hölgy eljövetele

Bernád Emese

A berlini Új Múzeumban 1924-ben egyedülálló leletet állítottak ki: a kalandos úton Németországba került Nefertiti-mellszobrot.

2004.5.24.   


Egyiptom művészete (2)

Bernád Emese

Az egyiptomi művészet feladata a fáraó dicsőítése és halála utáni továbbélésének biztosítása volt. Ebből a célból épültek a monumentális szobrokkal és domborművekkel díszített halotti templomok és síremlékek.

2003.9.4.   

A rovat további cikkei

Híres női portrék

Tompa Orsolya

A képi ábrázolásnak számtalan fajtája létezik, de valamennyi maradandó emléket hagy bennünk.

2023.9.26.    2


Magyar névadási szokások

PR-cikk

A szokás, hogy nevet adunk újszülöttnek, állatoknak és dolgoknak, az egyidős az emberiséggel.

2020.8.4.   


Macik, akiket szeretünk (2)

Huszár Ágnes

Van-e híresebb medve a Földkerekségen, mint Micimackó a "csekély értelmű medvebocs"?

2017.7.18.    6


Macik, akiket szeretünk (1)

Huszár Ágnes

Nagy kedvencünk, a Tévé Maci, igaz története. Az esti mese hagyományát a televízió a rádiótól vette át

2017.5.10.    3


Szegények édessége: az egészséges kőtés

Huszár Ágnes

A hat felvidéki hungarikum közé tartozik a paprikás kattancs és a kőtés. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2017.3.29.  1    7


Idesanyám, indítsa el a farom!

Huszár Ágnes

A kurtaszoknyás falvak értékei: népviselete és hagyományőrzése. (Sorozatunkban bemutatjuk a hat felvidéki hungarikumot.)

2016.11.23.    40