Embert barátjáról


Közlemény  2008.4.14. 16:23

Albert Fruzsina és Dávid Beáta közös könyve egyben a barátság szociológiája.

A kötet mottója Szent Elrédtől származik: „Teremtsünk magunkból barátokat, akik rendületlenek a hűségben, állhatatosak és szilárdak a dolgok örök körforgásában, az idők forgatagában.”

Aktuális-e, érdemes-e ma Magyarországon a barátságról értekezni, amikor a megkérdezett felnőtt lakosság egyharmada azt állítja, hogy nincs is barátja, és a barátok száma egyébként évről évre csökken? Soha nem volt aktuálisabb, soha nem volt érdemesebb.

Csakis értékválság lehet az oka, ha ma a barátságok sokkal inkább érdekek, semmint értékek mentén köttetnek. Ha manapság az egyén értékét vagyonának mértéke határozza meg. Ha kell, bárki bármikor új kapcsolatra, barátra cserélhető? De valami nagyon hiányzik.

A szerzőknek nemcsak kutatási területük, hanem szívügyük is a barátság témaköre. E könyvben korántsem csak a „szikár” adatokat ismertetik meg az olvasókkal, hanem tágabb összefüggésben is elhelyezik a jelenséget. A műfaji adottságok és lehetőségek nagyon szélesek, érzelmekről és érzésekről lévén szó. Könyvünk első részében élnek is a lehetőséggel: különböző szempontok alapján röviden áttekintik, hogy az elmúlt évszázadok irodalmi, filozófiai, vallási művei alapján elődeink mit gondoltak a barátságról.

A második részben a szociológia eszköztáráé a főszerep. Mivel a barátság fogalma meglehetősen szubjektív, egy fejezet foglalkozik a fogalmi meghatározás eltérő értelmezéseivel. Felsorolja a barátság kialakulásában szerepet játszó tényezőket, bemutatunk néhány, a barátság kialakulására és fenntartására is vonatkoztatható kapcsolatelméletet. A barátság funkcióit külön részben vizsgálja, különös tekintettel a barátoktól származó társas támogatás jelentőségére. Ezután a barátok helyét elemzi az egyén teljes kapcsolathálózatában, illetve a bizalmas beszélgetési hálózatokban. Szól arról is, hányfajta, és mennyi, barátja lehet az embernek. Összefoglalja a barátkozás nemi különbségeire vonatkozó vizsgálatok eredményeit, majd bemutatja a barátság életkori változásait. Foglalkozik a barátválasztás alapelvével, a homofíliára való törekvéssel (amire a címben idézett közmondás is utal), illetve a barátválasztás domináns közösségeivel, etnikai dimenzióival is.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az infokommunikációs technika fejlődésének hatásait, így erre vonatkozóan ismerteti a fontosabb elméleteket és magyar kutatási adatokat. A harmadik részben az utóbbi két évtizedben a barátságra vonatkozó magyarországi tendenciákról olvashat a kedves érdeklődő. Az utolsó fejezet összegyűjti a barátságok életben tartásáról szóló tudást és tapasztalatot.

A szerzők közös tudományos pályafutása is közel húsz éve fonódik egybe: munkatársak, egyben barátnők is.

A Századvég Kiadó albumkötetének terjedelme mintegy 200 oldal. A könyvet mintegy 50 színes illusztráció, képzőművészeti alkotás díszíti. A borítón Gross Arnold „Gondolatok a barátságról” című képe látható.Hozzászólások

@


Kapcsolódó cikkek
A rovat további cikkei

A rendteremtés művészete

Huszár Ágnes

Nézzük csak, mit ajánl a témában a szakértő Marie Kondo a Tiszta öröm című könyvében!

2019.1.30.    16


Szlovákul szeretni

Huszár Ágnes

A rendkívül megkapó, egyszerűségében nagyszerű könyvborítón már akkor megakadt a szemem, amikor a kiadó még a megjelenés előtt a világhálón hirdette Durica Katarina legújabb regényét.

2016.6.10.    27


Hétköznapi hőseink

Tompa Orsolya

„Mindenkinek szüksége van egy képzelt világra, ami segít a nehéz időkben.” (Olvasmányélmény)

2016.4.13.    5


Mosolyogni tessék!

Fekete Krisztina

Avagy mindaz, amit Janikovszky Évától tanultam...

2015.4.1.  1    56


Mitől lesz isten az ember?

Póda Csanád

Recenzió a Pesti Magyar Színház Frankenstein című előadásáról.

2015.3.3.    24


Swing – az új magyar sikerfilm

Kiss Adrienn Éva

A legújabb magyar gyártású vígjáték három különböző generációjú nő történetét dolgozza fel.

2015.1.21.    10


És a hegyek visszhangozzák

Pénzes Tímea

A kabuli születésű író és orvos világsikerű regényeiért (Papírsárkányok, Ezeregy tündöklő nap) számos olvasó rajong.

2014.11.6.    5


Erlend Loe: Fvonk

Pénzes Tímea

Egy viszonylag vékony kötet, amely főként kétszemélyes párbeszédekből áll. Két férfi párbeszédéből. (Könyvrecenzió)

2014.9.16.   


100 magyar baka

Szilvási Krisztián

Már 100 év is eltelt azóta. Többségében békében, legalábbis az első világháborúhoz mérten, viszonylagos békében.

2014.8.14.   


Senko Karuza: Szigetlakók

Pénzes Tímea

A lapokról egy letűnőfélben levő életforma köszön vissza, ami sok turista számára jelenti a paradicsomot...

2014.7.17.   


Eldorádó – a poklon túl

Pénzes Tímea

A menekült tematika, legalábbis a hírek szintjén, jelen van mindennapjainkban, de szépirodalmi feldolgozása ritkaságszámba megy.

2014.6.5.    6


Stefano Benni: Gyorslábú Achille

Pénzes Tímea

Amikor hősünk, kéziratokkal a hóna alatt, kilépett az ajtón, a világ nem volt meg.

2014.4.25.    9