Karácsonyvárás régen


Oriskó Renáta  2020.12.21. 9:02

A karácsonyi időszak ünnepeink, szokásaink terén a leggazdagabb és legváltozatosabb.

Ez annak köszönhető, hogy a magyarság nagy részben megtartotta ősi szokásait és összeolvasztotta a vallásos ünnepekkel. A karácsonyi ünnepkör az adventtel, Szt. András napjával (november 30.) veszi kezdetét és vízkeresztig tart.


Advent a karácsonyt megelőző négy hetet jelenti. Ez az időszak a lelki felkészülés ideje, ilyenkor már nem tartottak lakodalmakat, mulatságokat. A karácsony előtti heteket kisböjtnek is nevezték, ilyenkor tartózkodtak böjti napokon - adventben szerdán, pénteken és szombaton - a húsétel fogyasztásától. A lelki felkészülésnek fontos része volt a hajnali mise, a roráté, amit angyali misének is neveztek.


Az advent egyik jelképe a koszorú. Koszorút fontak szalmából, fűzfavesszőből vagy zöld fenyőágakból és vörös valamint aranyszínű szalagokkal díszítették. A zöld a termés színe volt, a piros az életé, a sárga és az arany a fényé. A kör az örökkévalóság és a varázserő jelképe volt, amely nem törik meg, nem múlik el. A négy gyertya a Megváltóra várás 4000 évét jelképezi (bajorországi hagyomány szerint).

Advent időszakában jelentősek voltak a maszkos, alakoskodó szokások. Elmaszkírozott gyerekek és felnőttek járták a házakat, általában jó egészséget, bő termést kívánva a házigazdáknak. Az alakoskodók arcukat lepedővel takarták el, belisztezték, esetleg bekormozták, kezükben vesszővel fenyegették a háziakat, közben verseket, énekeket mondtak. A háziak almával, dióval ajándékozták meg őket. Szent Miklós, más néven Mikulás napjához (december 6.) kötődik a mai napig legismertebb alakoskodó szokás. A hagyomány szerint Miklós püspöknek öltözött férfiak járták a gyerekes házakat az ünnep előestéjén kíséretükkel, az álarcos, kormos képű, szarvakat viselő ördöggel együtt. A gyerekeket vizsgáztatták, imádkoztatták, majd tudásuk és viselkedésük alapján jutalmazták, vagy virgáccsal megfenyítették őket.


Luca napja (december 13.) kiemelkedik az adventi időszakból gazdag hagyományaival. Luca napján elterjedt szokás volt a lucázás, kotyolás. Iskolás fiúk csoportokban jártak házról házra, ahol termékenységvarázsló énekeket mondtak. A házba betérve engedélyt kértek: „Szabad-e kotyolni?” Ha igen, akkor a magukkal vitt szalmát szétszórták a konyhában és arra ráülve mondták el a mondókájukat. A háziaktól aszalt gyümölcsöt, almát, diót kaptak. A szalmát a gazdaasszony a tyúkok alá tette, hogy jobban tojjanak.

Egyes vidékeken Luca estéjén megkezdték a zöldág sarjasztását. Ha karácsonyra kizöldül, jó lesz az esztendő és a lány is férjhez megy. Luca napját gonoszjáró napnak is tartották, ezért fontos volt a boszorkányok elleni védekezés, például az ólak ajtajára fokhagymával keresztet rajzoltak. A boszorkányok felismerésének egyik fontos eszköze volt a lucaszék, amit Luca napjától karácsonyig készítettek. Lassan készült, meghatározott számú és fajtájú fa volt szükséges hozzá és elkészítésénél nem volt szabad vasszöget használni. Célja az volt, hogy a karácsonyi éjféli misén a lucaszékre állva meglássák, ki a boszorkány.

Az adventi időszak vallási, egyházi szokásai közé tartozott az ostyahordás. A gyerekek minden háznál annyi ostyát hagytak, ahány tagból állt a család. A gazda egy ostyát az asztal fölé, a gerendára függesztett s otthagyta a következő karácsonyig, mert gonoszűző erőt tulajdonítottak a karácsonyi ostyának.

Írásunk a Csallóköz hetilap cikke alapján készült.Hozzászólások

@


Kapcsolódó cikkek

Tíz idézet karácsonyra

Póda Erzsébet

Tegyük hangulatosabbá az ünnepvárást néhány jeles egyéniség gondolatával!

2020.12.23.   


Karácsony

Kovács Márta

Régi karácsonyok bukkannak fel emlékeimben: képek, hangok, illatok...

2020.12.18.  1    17


Karácsonyi adok-kapok

Kovács Márta

Ilyenkor, a karácsonyi ünnepek előtt, szép számmal elszaporodik az üzenetek, levelek száma, melyekben a segítségünket kérik.

2020.12.17.    17


Legyen ökokarácsonyunk!

Póda Csenge

Ha van rá módunk, ajándékozzunk kézzel készített termékeket, ezek a legkevesebb hulladékot vonják maguk után, emellett igazán értékesek.

2018.12.9.    18


Karácsonyi díszek

Wolner Annamária

Egész éjszaka hatalmas pelyhekben hullott a hó, és reggelre mindent beborított.

2017.12.22.    6


Karácsony a Királyságban

Kabók Zita

Hogyan zajlik a karácsony ünneplése Angliában? A készülődés mindig nagyon korán kezdődik. Már novemberben megveszik az ajándékokat, és betervezik az ünnepi programot.

2016.12.19.    3

A rovat további cikkei

Szent Mihály hava

Huszár Ágnes

Szeptember hónapját Szent Mihály havának is nevezzük. (Ünnepek és szokások)

2021.9.20.    17


Őszi Mária-ünnepek

Huszár Ágnes

A hagyományos paraszti felfogás szerint az év jeles napjai a közösség ünnepei voltak.

2021.9.9.  1    12


Regölés, farsangolás

Huszár Ágnes

A magyarság téli néphagyománya is rendkívül gazdag: ide tartozik a regölés, farsangolás érdekes szokása is

2021.1.6.    8


Az újév első napja

Kiss Adrienn Éva

Amilyen az év első napja, olyan lesz a többi is – tartja a mondás. No, de milyen is legyen az első nap?

2020.12.31.    31


Luca napja

Huszár Ágnes

A téli ünnepkör, az adventi időszak egyik jeles napja Luca-nap, amely december 13-ra esik.

2020.12.13.    32


Mikulás

Huszár Ágnes

December hatodikára esik a gyerekek egyik legkedveltebb ünnepe, a Mikulás-nap.

2020.12.5.    34