Boldog új évet!


Bernád Emese  2003.12.26. 21:12

Igen ám, de mikor és hol? – kérdezhetik kedves olvasóink. Hiszen ahány ház (illetve vallás), annyi szokás. Pár száz évvel ezelőtt még felénk is más napok szele fújt.

Ma használatos naptárunk előfutárát, a Julianus-féle naptárt Julius Caesar vezette be i. e. 46-ban. Azon naptár szerint minden három 365 napos évet egy 366 napos szökőév követ, ez átlagban 365,25 napos évet ad, s az eltérés a tropikus évtől 0,0078 nap. (A tropikus vagy napév a Föld egy teljes Nap körüli keringési ideje.)

A Julianus-féle naptár hibája következtében a XVI. századra az időszámítás már 10 nappal elmaradt a valóságos csillagászati időtől. Ezt a hibát küszöbölte ki XIII. Gergely azzal a határozatával, amelynek értelmében 1582. október 4-e után 15-e következett. Megtartották a Julianus-naptár szökőéveit (minden negyedik év 366 napból állt) azzal a módosítással, hogy a 100-as évek közül csak a 400-zal maradék nélkül oszthatók lesznek szökőévek (pl. 2000) míg többi százas évek 365 naposak maradnak (pl. 1900).

A gregoriánus naptárt a katolikus államok még a XVI. században bevezették, a protestáns államok azonban csak a XVIII. században. A pravoszláv cári Oroszország sem fogadta el, csak az 1918-as fordulat után vált általánossá a naptárreform. Ekkor már 13 nap volt az eltérés a régi és az új naptár között. A régi időszámítás szerint, a gregoriánus naptár bevezetéséig a karácsony egyúttal az új év kezdetét is jelentette, így december 25-e volt az új év első napja.

A zsidó ünnepnaptárban az újévi ünnepet, a ros ha-sánát a “komoly ünnepek” között tartják számon. Ők a világ teremtésétől, tehát a mi időszámításunk előtti 3760-tól kezdve számítják az éveket, így az ő időszámításuk szerint most az 5764. évbe léptünk.

Az iszlám időszámítás kezdete a Krisztus születése utáni 622. év július 16-a, Mohamednek Mekkából Medinába való hidzsrájának napja. Mohamed, a korán árvaságra jutott fiú élete akkor fordult jobbra, amikor 25 évesen feleségül vett egy nálánál idősebb asszonyt, egy gazdag kereskedő özvegyét. A sikeres kereskedővé vált Mohamed azonban idővel visszavonult hivatásától, és a Mekka közeli Híra-hegy barlangjába visszavonulva vallási kérdésekkel kezdett foglalkozni.

Látomásai arról győzték meg, hogy népe hanyatlásának oka a gazdag kereskedők romlottsága, és a régi törzsi istenség, Allah tiszteletének az elhanyagolása. Bűnbánatra és jótékonykodásra szólított fel.Negyvenéves korában megjelent neki Gábriel arkangyal, és prófétává avatta. A tőle kapott kinyilatkoztatások hirdetésének szentelte az életét, eleinte kevés sikerrel. De követői számának növekedésével megnőtt a módos családok aggodalma is. Féltették tőle hatalmukat és gazdagságukat, ezért szörnyű büntetéssel sújtották: megvonták tőle a törzsi életből származó jogokat. Ekkoriban pár ember kereste fel Mohamedet Jatrib oázisból és arra kérték, legyen a vezetőjük. Mohamed a kivándorlás (hidzsra) mellett döntött. Jatribot később átkeresztelik Madína an-Nabívá, röviden Madínává (Medina).

A kínai időszámítás holdnaptárat használ, amely szerint januárban van vége az óévnek, minden évben más napon. A pontos dátumot az ún. hsia-kalendáriumban kell keresnünk: 2004-ben például január 22-ére esik a kínai új év kezdete.Hozzászólások

@


A rovat további cikkei

Nők az 1848-as szabadságharcban

Száz Ildikó

Nők varrták és tűzték ki az első nemzeti színű kokárdát a 19. század forradalmi eseményeiben.

2019.3.14.  7    194


Regölés, farsangolás

Huszár Ágnes

A magyarság téli néphagyománya is rendkívül gazdag: ide tartozik a regölés, farsangolás érdekes szokása is

2019.1.4.    8


Az újév első napja

Kiss Adrienn Éva

Amilyen az év első napja, olyan lesz a többi is – tartja a mondás. No, de milyen is legyen az első nap?

2019.1.1.    31


Karácsony előtt

Huszár Ágnes

Advent idején, amikor a gondolataink egyre gyakrabban a karácsony körül forognak, arra is szánhatunk időt, hogy elkészítsük az ajándékokat. A karácsonyi sütik készítését pedig aromaterápiának is felfoghatjuk.

2018.12.14.    5


Mikulás

Huszár Ágnes

December hatodikára esik a gyerekek egyik legkedveltebb ünnepe, a Mikulás-nap.

2018.12.5.    34


Ünnepre hangolódás

Wolner Annamária

Advent van. Csönd veszi kezdetét az emberek lelkében. Várakozással telnek meg a napok.

2018.12.1.    20


Szent Márton vesszeje

Huszár Ágnes

Szent Márton napját november 11-én ünnepeljük...

2018.11.10.    27


Anya csak egy van?

Kabók Zita

Anyák napján értelemszerűen az édesanyákat ünnepeljük...

2018.5.5.    37


Húsvéti hagyományok

Kiss Adrienn Éva

A frissen sült kalács illata jóleső melegséggel tölti el a lelkemet.

2018.3.30.    28


A húsvét ünnepe

Huszár Ágnes

Ma már a húsvéthoz kapcsolódó szokások a legtöbb családban elmaradnak, hiszen sokan inkább kirándulni mennek.

2018.3.29.    59


Halottak napjára

Póda Erzsébet

Ez a nap szól mindarról, ami élet, és mindarról, ami halál.

2017.10.30.    44


Tavaszelő magyar népszokásai

Huszár Ágnes

Márciusban, azaz Tavaszelő idején, számos alkalom nyílik az időjárás-jóslásra.

2017.3.10.    22