Boldog új évet!


Bernád Emese  2003.12.26. 21:12

Igen ám, de mikor és hol? – kérdezhetik kedves olvasóink. Hiszen ahány ház (illetve vallás), annyi szokás. Pár száz évvel ezelőtt még felénk is más napok szele fújt.

Ma használatos naptárunk előfutárát, a Julianus-féle naptárt Julius Caesar vezette be i. e. 46-ban. Azon naptár szerint minden három 365 napos évet egy 366 napos szökőév követ, ez átlagban 365,25 napos évet ad, s az eltérés a tropikus évtől 0,0078 nap. (A tropikus vagy napév a Föld egy teljes Nap körüli keringési ideje.)

A Julianus-féle naptár hibája következtében a XVI. századra az időszámítás már 10 nappal elmaradt a valóságos csillagászati időtől. Ezt a hibát küszöbölte ki XIII. Gergely azzal a határozatával, amelynek értelmében 1582. október 4-e után 15-e következett. Megtartották a Julianus-naptár szökőéveit (minden negyedik év 366 napból állt) azzal a módosítással, hogy a 100-as évek közül csak a 400-zal maradék nélkül oszthatók lesznek szökőévek (pl. 2000) míg többi százas évek 365 naposak maradnak (pl. 1900).

A gregoriánus naptárt a katolikus államok még a XVI. században bevezették, a protestáns államok azonban csak a XVIII. században. A pravoszláv cári Oroszország sem fogadta el, csak az 1918-as fordulat után vált általánossá a naptárreform. Ekkor már 13 nap volt az eltérés a régi és az új naptár között. A régi időszámítás szerint, a gregoriánus naptár bevezetéséig a karácsony egyúttal az új év kezdetét is jelentette, így december 25-e volt az új év első napja.

A zsidó ünnepnaptárban az újévi ünnepet, a ros ha-sánát a “komoly ünnepek” között tartják számon. Ők a világ teremtésétől, tehát a mi időszámításunk előtti 3760-tól kezdve számítják az éveket, így az ő időszámításuk szerint most az 5764. évbe léptünk.

Az iszlám időszámítás kezdete a Krisztus születése utáni 622. év július 16-a, Mohamednek Mekkából Medinába való hidzsrájának napja. Mohamed, a korán árvaságra jutott fiú élete akkor fordult jobbra, amikor 25 évesen feleségül vett egy nálánál idősebb asszonyt, egy gazdag kereskedő özvegyét. A sikeres kereskedővé vált Mohamed azonban idővel visszavonult hivatásától, és a Mekka közeli Híra-hegy barlangjába visszavonulva vallási kérdésekkel kezdett foglalkozni.

Látomásai arról győzték meg, hogy népe hanyatlásának oka a gazdag kereskedők romlottsága, és a régi törzsi istenség, Allah tiszteletének az elhanyagolása. Bűnbánatra és jótékonykodásra szólított fel.Negyvenéves korában megjelent neki Gábriel arkangyal, és prófétává avatta. A tőle kapott kinyilatkoztatások hirdetésének szentelte az életét, eleinte kevés sikerrel. De követői számának növekedésével megnőtt a módos családok aggodalma is. Féltették tőle hatalmukat és gazdagságukat, ezért szörnyű büntetéssel sújtották: megvonták tőle a törzsi életből származó jogokat. Ekkoriban pár ember kereste fel Mohamedet Jatrib oázisból és arra kérték, legyen a vezetőjük. Mohamed a kivándorlás (hidzsra) mellett döntött. Jatribot később átkeresztelik Madína an-Nabívá, röviden Madínává (Medina).

A kínai időszámítás holdnaptárat használ, amely szerint januárban van vége az óévnek, minden évben más napon. A pontos dátumot az ún. hsia-kalendáriumban kell keresnünk: 2004-ben például január 22-ére esik a kínai új év kezdete.Hozzászólások

@


A rovat további cikkei

Szent Mihály hava

Huszár Ágnes

Szeptember hónapját Szent Mihály havának is nevezzük. (Ünnepek és szokások)

2020.9.23.    17


Őszi Mária-ünnepek

Huszár Ágnes

A hagyományos paraszti felfogás szerint az év jeles napjai a közösség ünnepei voltak.

2020.9.9.  1    12


A misztikus napforduló

Póda Erzsébet

A nyári napforduló éjszakáján bármi megtörténhet és minden kívánság teljesül...

2020.6.23.   


A húsvét ünnepe

Huszár Ágnes

Egy ideje a húsvéthoz kapcsolódó szokások a legtöbb családban elmaradtak, hiszen sokan inkább kirándulni mentek.

2020.4.9.    59


Regölés, farsangolás

Huszár Ágnes

A magyarság téli néphagyománya is rendkívül gazdag: ide tartozik a regölés, farsangolás érdekes szokása is

2020.1.14.    8


Az én karácsonyom

Póda Erzsébet

Úgy emlékszem, gyerekkoromban mindig derékig vagy nyakig érő hó hullott karácsony napján...

2019.12.23.    31


Karácsony

Kovács Márta

Régi karácsonyok bukkannak fel emlékeimben: képek, hangok, illatok...

2019.12.22.    17


Mikulás

Huszár Ágnes

December hatodikára esik a gyerekek egyik legkedveltebb ünnepe, a Mikulás-nap.

2019.12.5.    34


Szent András és a férjjóslás

Huszár Ágnes

Novembert a népi kalendárium Szent András havának nevezi. Íme, néhány ehhez kötődő hagyomány.

2019.11.29.    15


Márton-napi vígságok

Madarász Ildikó

Márton napja, november 11-e, gazdag hagyományokkal rendelkező, számos népszokással, különleges ételekkel és újborral ünnepelt nap.

2019.11.11.    13


Halottak napja

Bíró Szabolcs

Egy igazán misztikus ünnep.

2019.10.31.    21


Halottak napjára

Póda Erzsébet

Ez a nap szól mindarról, ami élet, és mindarról, ami halál.

2019.10.29.    44