Egy kép, ezer szó


Nagy Csivre Katalin  2022.6.6. 7:43

Egy kép többet ér ezer szónál... Bevezetés a Tarot és más "furcsaságok" rejtelmeibe.

Az ember óhatatlanul kíváncsi, természeténél fogva hajlik az élet, a sors, a kifürkészhetetlen végzet faggatására. Talán mert a világ megértésére vágyik, vagy egyszerűen csak a saját életeseményeinek, sors-szövet mintáinak felismerésére – lépjünk nagyot: annak fonására, alakítására.

Erre bőven akad eszköztár. Megkísérlek – a teljesség igénye nélkül – egyet bemutatni. A Tarot-kártyát, amit manapság egyre többen és gyakrabban az önismereti munka eszközeként fedeznek fel. A Tarot-kártyák eredete homályba vész. Újrafelfedezésük a XVIII. században Antoine Court de Gébelin (1725-1784) nevéhez fűződik, aki Monde Primitif című átfogó művét (1775-1784) az alexandriai könyvtár elveszett kincsének egyetlen megmaradt könyveként mutatta be az olvasónak. A rendszer 76 lapból – 22 nagy és 56 kis arkánumból tevődik össze. Az arkánum szó jelentése: titok.


Titkok, miknek eredetét a héberek Henochnak, az egyiptomiak Hermes Trismegistosnak, a görögök pedig legendás városalapítójuknak, Kadmosnak tulajdonítanak. Valószínűsíthető, hogy csak a 22 Nagy Arkánum eredete vezethető vissza régmúlt időkre, az 56 Kis Arkánum keletkezése a középkorra tehető. A szimbólumok és képek, amelyek elsősorban a 22 Nagy Arkánumon jelennek meg, a lélek archetípusai, melyek már az emberiség korai történetében elevenen éltek. A jungi lélektanban az archetípusok, mint ősi lenyomatok, pszichológiai tartalmak és viselkedési formák, egyedileg és kollektíven is jellemzőek az emberre, és mint potenciálok, a tudattalanban húzódó mintázatok jelentkeznek. Az archetípusok élettörténetünk alakulásában a „színfalak” mögött munkálkodnak, rendezőként vannak jelen.

Ha el tudjuk fogadni azt, hogy a tudati folyamatok, a tudati tartalmak, sőt a tudati elvárások nagyon bonyolult módon hatnak a biológiai folyamatokra – talán nem áll tőlünk távol a kijelentés: a tudatunk képes a jövőérzékelésre, még meg nem történt dolgokról, eseményekről tudunk információt szerezni – ezek, mint sejtelmek, előérzetek a tudattalan síkján működnek.

És itt segít a Tarot, ami profán módon és helytelenül a hétköznapi emberek számára lehet a játék, a jóslás, a babona eszköze. Ám mélyebb értelmezésben a maga szimbólumrendszerével – a tudatunk képességeinek elmélyítésében – nyújthat segítséget, mert rendelkezésére áll láthatóvá tenni a láthatatlant, megmutatni a rejtett valóságot, s itt kínálkozik, mint egyfajta kulcs az önismeret rejtelmeibe, időtlen, ősi tudást közvetítve, a titkok arra érdemes, kutató értelmű, nyíltszívű tanulmányozójának.Hozzászólások

@


A rovat további cikkei

Valakik és tényezők

Póda Erzsébet

Ma mindenki valaki akar lenni. Valaki, aki megmondja másoknak, hogy azok mit csináljanak, és azt hogyan tegyék.

2024.4.18.   


Szavak

Póda Erzsébet

A naponta átlagosan legtöbbször elhangzott szó egy ideje egész biztosan az elfogadás, a másság, a megértés és a tolerancia.

2024.3.9.   


Előjogok

Nagy Csivre Katalin

Tudom, lejárt lemez, de feltette már valaki azt a kérdést, hogy a kovidinvázió alatt a teszt vagy az oltás mellé miért kapott egy darab papírt? A teszteléshez járó papírdarab határidős volt, és úgy szolgált, mint előjog, belépőjegy a társadalomba.

2023.10.11.   


Gondolatok a szabadságról

Nagy Csivre Katalin

A szabadság szó inflálódott el leginkább, és itt érhető tetten a legnagyobb csúsztatás, mert a szabadság színes zászlaja alatt a végső és totális diktatúrába menetel a világ...

2023.9.13.   


Nyári románc

Póda Erzsébet

Avagy az életben semmire sincs garancia.

2023.7.25.    14


Jótékonyság

Póda Erzsébet

Az élet tele van szárnyalásokkal és zuhanásokkal. Kellemes meglepetésekkel és csalódásokkal.

2023.5.30.   


Halló, van ott valaki?

Póda Erzsébet

Megszámlálhatatlan kommunikációs csatornánk van, de vajon megtaláljuk egymást?

2023.5.16.   


Előregyártott jövő

Nagy Csivre Katalin

1950-es évek: a kezdetekben a faluban csak két ház volt „tele vízióval”. Oda gyűltek a szomszédok a rövid műsoridőben…

2023.5.15.   


Egy szakítás után

Poór Marianna

Egy szakítás után soha meg nem válaszolt kérdések sorozata tart éberen éjszakánként.

2023.4.28.    16


Hazudni szabad?

Nagy Csivre Katalin

Manapság nem szokás mélyebbre ásni, megszoktuk a felszínes életet. S ha valaki olykor elgondolkodásra buzdít, azonnal megbélyegzik: konteós. Vajon miért?

2023.4.9.   


Sokasodó furcsaságok

Nagy Csivre Katalin

Csengetnek. Ajtót nyitok. A szélesre tárt ajtóban Mari néni vacog. Mondom lépjen beljebb...

2023.3.7.   


Szivárványos világbéke

Póda Erzsébet

A fogyasztói társadalom kényelmébe süppedve talán nem is vesszük észre, micsoda propaganda vesz bennünket körül.

2023.1.23.